10% Duitse veehouderij biologisch

15-07 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Het aantal biologische veebedrijven is in Duitsland vanaf 2010 tot 2020 met 41% toegenomen naar 17.300.

Het aandeel van de biologische sector in de Duitse veehouderij als geheel komt daarmee op ruim 10%. Dat blijkt uit deze week gepubliceerde cijfers van het Statistische Bundesamt (Destatis).

In de rundveehouderij is 12% van de bedrijven biologisch gecertificeerd

In de varkenshouderij blijft het aandeel bioboeren echter relatief klein. Gerekend naar het aantal bedrijven gaat het om krap 5%. Gerekend naar de varkensstapel is slechts 1% van de dieren biologisch. Concreet staat dit percentage voor 212.500 varkens. In de rundveehouderij is 12% van de bedrijven biologisch gecertificeerd. Gerekend naar de veestapel is het 7,6%. In de leghennenhouderij is het aandeel per vorig jaar bij de bedrijven krap 11%, wat betreft het aantal dieren is dat 5,2%.

De inventarisatie is gedaan in het kader van de landbouwtelling 2020 met als eindstand maart van dat jaar. Effecten van de coronapandemie zijn daarom nog niet verdisconteerd, tekent Destatis aan.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur



Beheer