100 miljoen voor droogtemaatregelen Limburg

Door de droogte zijn alleen al in Limburg honderdduizenden bomen gestorven en complete bospercelen vernietigd. Foto: ANP
Door de droogte zijn alleen al in Limburg honderdduizenden bomen gestorven en complete bospercelen vernietigd. Foto: ANP

Meerdere partijen investeren fors in de aanpak van de droogte in Limburg. Onder meer waterschap, gemeenten, werkgevers en provincie investeren samen 80 miljoen in de gevolgen van de klimaatverandering.

Het Rijk vult dat bedrag aan tot bijna € 100 miljoen. Het geld wordt gebruikt voor een groot aantal projecten. Daarbij kan volgens een woordvoerster van het Waterschap Limburg gedacht worden aan het plaatsen van boerenstuwen in sloten, het weghalen van sloten in natuurgebieden om te voorkomen dat water wegstroomt, en het herinrichten van recht stromende beken, die moeten gaan meanderen (bochtig door landschap kronkelen) om water langer vast te houden.

honderdduizenden bomen gestorven

Verder wordt geïnvesteerd in het hergebruik van gezuiverd afvalwater, en de aanleg van infiltratievoorzieningen op industrieterreinen, waardoor het water de grond in loopt in plaats van het riool. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Limburg in 2050 goed kan omgaan met extreem weer en weerbaar is tegen watertekort. Door de droogte zijn alleen al in Limburg honderdduizenden bomen gestorven en complete bospercelen vernietigd. “De droogte heeft ook andere natuurgebieden zwaar aangetast, met alle gevolgen van dien voor flora en fauna”, aldus het Waterschap Limburg woensdag.

Lage stand van de Rijn

“Voor de land- en tuinbouw is in 2018 landelijk zo’n € 750 miljoen schade berekend”, aldus het schap. “Een belangrijk deel van deze schade is geleden op de hoge zandgronden, waaronder Limburg. Door de lage stand van de Rijn was er minder scheepvaart mogelijk, waardoor tankstations in het oosten van het land minder bevoorraad konden worden. Een tekort aan benzine en diesel was het gevolg. Ook andere sectoren lijden onder de droogte.”

Droogte en wateroverlast kun je niet meer los van elkaar zien. We beschouwen ze als één probleem

“Naast droogte ervaren we aan de andere kant juist veel overlast door hoosbuien, die ook flinke schade veroorzaken”, licht bestuurder Josette van Wersch van het waterschap toe. “Droogte en wateroverlast kun je niet meer los van elkaar zien. We beschouwen ze als één probleem. Daarom moeten we oplossingen in het oppervlaktewater, grondwater en bodemvocht integraal aanpakken.”

Ook bewustwording van waterschaarste bij de burgers is nodig. Zo sproeien veel mensen juist in droogteperiodes hun tuinen, aldus de betrokken partijen.

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen