1,3% meer melk in Groot-Brittannië

26-03 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De voorspelde melkproductie in het Verenigd Koninkrijk bedraagt in maart 1,1 miljoen ton. Dat is 1,3% hoger dan de productie in maart 2020. Dat verwacht het Engelse Productschap voor de land- en tuinbouw AHDB.

In dit melkseizoen stijgt de verwachte productie met 50.000 ton tot 12,59 miljoen ton. Dat betekent een stijging van 0,4% ten opzichte van een seizoen eerder. Hierbij plaatst AHDB een kanttekening dat het hier vanuit gaat dat het weer in april consistent goed is. Tijdens de coronacrisis zag het productschap de melkproductie dalen. Door een sterke inhaalslag in het najaar, is een stijging toch mogelijk.

Kleinere melkveestapel

Opmerkelijk is dat de melkveestapel in januari met 1,67 miljoen dieren 2,4% kleiner was dan een jaar eerder. Er heerst een krapte aan vrouwelijk jongvee ouder dan een jaar om het tekort aan te vullen. Het aantal jonge vrouwelijke dieren jonger dan één jaar is 3% meer dan een jaar eerder. Het zal de afname niet helemaal compenseren. Hiervoor moeten de Engelse melkveehouders oudere koeien langer aanhouden.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur
Meer overBeheer