15.000 hectare landbouwgrond gevraagd voor rivieren

28-11-2019 | Laatste update op 18-01 | |
Foto: ANP - Foto: Robin van Lonkhuijsen
Foto: ANP

Een verdubbeling van het areaal ‘riviernatuur’. Dat is nodig om de rivieren in Nederland toekomstbestendig te maken, vindt een coalitie van natuurorganisaties.

Deze week presenteerden zij het plan Ruimte voor levende Rivieren aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

In 25 jaar 10.000 hectare veranderd in riviernatuur

In een ondersteunend rapport staat dat 15.000 hectare landbouwgrond zou moeten worden omgezet in natuur. De afgelopen 25 jaar is al 10.000 hectare landbouwgrond veranderd in riviernatuur. Het streven om de veiligheid te verbeteren werd gecombineerd met extra ruimte voor natuur en recreatie en met delfstoffenwinning.

Het nieuwe plan beoogt voor de komende 50 jaar het rivierengebied veilig te houden en in te spelen op klimaatverandering. Daarbij moet zowel de afvoer van water gegarandeerd zijn bij veel neerslag, als de beschikbaarheid van water voor drinkwater, landbouw en scheepvaart.

Twee derde uiterwaarde in agrarisch gebruik

Van de landbouw is ruimte nodig voor uitbreiding van riviernatuur en het onderling verbinden van natuurgebieden. Twee derde van de uiterwaarden is nu nog agrarisch in gebruik. De organisaties willen in overleg met de sector bekijken welke vormen van natuurvriendelijke landbouw mogelijk zijn in deze gebieden. Daarbij komt ook het begrip ‘nieuwe verdienmodellen’ ter sprake.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.