153,5 miljoen ton eten belandt in vuilnisbak in de EU

21-09 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De Europese Unie verspilt per jaar gemiddeld 153,5 miljoen ton aan voedsel. Voor een bedrag van € 143 miljard wordt in de afvalbak gegooid of komt niet aan bij de consument. Dat is de uitkomst van een onderzoek van klimaat-activistische organisatie Feedback Europe.

Er wordt meer voedsel weggegooid in de EU dan er wordt geïmporteerd. In 2021 werd er 138 miljoen ton aan landbouwproducten ingevoerd. Dat terwijl de voedselprijzen 8% hoger zijn dan vorig jaar, onder anderen door de oorlog in Oekraïne, berekende de Wereldvoedselorganisatie FAO. Daarnaast kunnen 33 miljoen mensen ter wereld om de dag geen goede maaltijd betalen. Door voedselverspilling tegen te gaan is dat niet alleen positief voor de voedselzekerheid wereldwijd, maar bespaart de EU ook geld. Feedback stelt dat het behalen van de 50% reductie leidt tot resultaten op andere SGD-doelen.

Juridisch bindend

Feedback roept de EU om juridisch bindende regelgeving te implementeren. In 2015 ging de EU akkoord met het voornemen om 50% minder te verspillen in 2030. De organisatie stelt vast dat met de huidige koers dit niet gehaald gaat worden. Hierom moet strengere regelgeving komen en consequenties voor de lidstaten mochten zij dit doel niet halen. Door het wettelijk verplicht te maken om de doelstellingen te behalen, zullen lidstaten het verminderen van de voedselverspilling moeten versnellen.

Feedback stelt voor om de doelstelling te laten gelden op de gehele voedselketen: van boer tot consument. De EU heeft daar nooit een beslissing genomen over welke sectoren meetellen in de doelstelling van 50%. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) werd er in 2021 89,8 miljoen ton aan gewassen verspild. Bij huishoudens wordt dit geschat op 32,5 miljoen ton per jaar.

Eind volgend jaar wil de Europese Commissie juridisch bindende doelstellingen voorleggen om voedselverspilling tegen te gaan. Wat de doelstellingen gaan zijn, is nog niet bekend.

Het rapport van Feedback is gebaseerd op eerdere rapporten van onder anderen VN Milieuprogramma, het WNF, de voedselorganisatie FAO en gegevens van de Europese Commissie.

Hilhorst
Alieke Hilhorst Redacteur


Beheer