EU-akkoord: geen korting bij I&R-overtreding

22-10-2020 | Laatste update op 04-07 | |
Foto: Imago Stock & People
Foto: Imago Stock & People

Overtreding van de regels voor identificatie- en registratie van runderen leidt onder het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid niet tot een korting op de inkomenssteun.

De regels voor registratie en identificatie van dieren vallen vanaf 2023 niet meer onder de zogenoemde conditionaliteit, regels waaraan je moet voldoen om basispremie te kunnen ontvangen. Dat is een van de elementen van het deze week overeengekomen akkoord van de Europese landbouwministers, waarvan de details donderdag 22 oktober naar buiten zijn gebracht.

Geschrapt

De Europese landbouwministers hebben de naleving van de I&R-regels geschrapt uit de randvoorwaarden die de Europese Commissie wil stellen bij het verlenen van de inkomenssteun. Onder de huidige regels kan overtreding van de I&R-regels wel leiden tot een korting op de directe inkomenssteun. Ook als het gaat om onopzettelijke fouten of slordigheden is er volgens de huidige regelgeving een korting op de steun.

I&R-affaire 2018

Bij de I&R-affaire van 2018 heeft minister Schouten dat ook aangekondigd als een van de mogelijke sancties. De sanctie is in een aantal gevallen ook toegepast. De korting kan oplopen tot 100% van de verleende directe inkomenssteun.

Nog niet van kracht

Dat de landbouwministers de voorwaarde hebben geschrapt, betekent niet dat dat nu ook al van kracht is. Het nieuwe Europese landbouwbeleid heeft pas kracht van wet als het Europees Parlement en de landbouwministers in samenspraak met de Europese Commissie er een laatste formele klap op hebben gegeven. De verwachting is dat het nieuwe GLB op 1 januari 2023 ingaat.

Conditionaliteit

Conditionaliteit zijn de randvoorwaarden waaraan boeren moeten voldoen om in aanmerking te komen voor inkomenssteun. De voorwaarden hebben betrekking op leefomgeving, klimaat, volksgezondheid, dier- en plantgezondheid en dierenwelzijn. Over het algemeen gaan de voorwaarden in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid verder dan de voorwaarden die nu worden gesteld. Een deel van de voorwaarden die nu gelden voor de vergroeningsmaatregelen (ecologsiche aandachtsgebieden) gaan straks vallen onder de basisvoorwaarden.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer