CBb-uitspraak uit 2014 zette minister aan tot blokkades

19-11-2020 | Laatste update op 25-05 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Minister Carola Schouten heeft zich bij haar optreden in de I&R-affaire laten leiden door een eerdere uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) in 2014.

Dat blijkt uit antwoorden die de minsiter geeft op schriftelijke vragen van CDA’ er Jaco Geurts. De minister besloot in 2018 zo’n 2.000 bedrijven te blokkeren waar sprake was van onregelmatigheden in de registratie en identificatie van runderen. In oktober van dit jaar besloot het CBb dat die blokkade ten onrechte was als bijvoorbeeld een doodgeboorte niet was gemeld.

‘Geen keus’

De uitspraak in oktober was volgens de minister niet in lijn met een uitspraak uit 2014, toen het CBb stelde dat de registratie van doodgeboren kalveren wel een Europese verplichting was. In die uitspraak uit 2014 staat niet dat de minister een bedrijf moet blokkeren bij niet-naleving van de Europese I&R-regels. De minister zei in 2018 dat ze geen keus had en dat ze op grond van Europese regels gehouden was de bedrijven te blokkeren.

Nu heeft het CBb een uitspraak gedaan waaruit “blijkt dat het CBb deze regelgeving nu anders interpreteert”, stelt de minister. De huidige uitspraak wijst uit “dat de besluiten anders genomen hadden moeten worden, en dat trek ik me zeer aan. Ik moet dan ook erkennen dat er, met de informatie van nu, in deze situatie anders gehandeld had moeten worden”.

130 bedrijven dienden claim in

De minister meldt dat er tot nu toe ongeveer 130 bedrijven zijn geweest die een claim hebben ingediend omdat ze ten onrechte geblokkeerd waren. Met 30 bedrijven is de schade geregeld en van ongeveer 15 bedrijven wordt nog over de claim gesproken. Van de overige (ongeveer 85) bedrijven is de claim niet toegekend om verschillende redenen. Sommige bedrijven namen niet de moeite hun claim te onderbouwen, andere bedrijven waren terecht geblokkeerd en in andere gevallen bleek de claim geen verband te houden met de blokkade. Hoeveel is uitgekeerd aan schadevergoedingen, is nog niet bekend.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer