Doorgaan naar artikel

28 Brabantse aanmeldingen voor regeling piekbelasters

Foto: ANP

Foto: ANP

28 Brabantse veehouderijen hebben zich aangemeld voor de vrijwillige opkoopregeling in verband met stikstof. Het zijn 10 pluimveehouders, 9 varkenshouders en 9 rundveehouders. Dat meldt gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte & Wonen (CDA). Hij verwacht dat in de eerste ronde van deze regeling 10 bedrijven kunnen meedoen en in volgende etappes nog eens 25.

Er zijn volgens de provincie in theorie 125 bedrijven die voor de regeling in aanmerking kunnen komen op basis van de voorwaarden voor de regeling. Ronnes noemt dat de top-3% van de Brabantse veehouderij in dit verband.

Selectie op basis effectiviteit

De aanmelders moeten nog beoordeeld worden. Selectie gebeurt op basis van effectiviteit. Mogelijk valt de voorkeur op bedrijven die ook grond inbrengen die nodig is voor gebiedsprocessen, aldus de gedeputeerde. De deelnemende bedrijven worden getaxeerd op marktwaarde.

Extern salderen

Volgens Ronnes is Brabant goed op stoom met de aanpak van de stikstofproblematiek. Het Brabantse beleid heeft drie speerpunten: natuurherstel, bronmaatregelen en ruimte voor economische ontwikkeling. Voor dat laatste is extern salderen onmisbaar, stelt hij. De Brabantse gedeputeerde verwacht dat andere provincies die extern salderen nu nog niet opengesteld hebben voor veehouderijen, zoals Gelderland, hier ook niet zonder zullen kunnen.

Intern salderen

Voor intern salderen staan in Brabant 600-700 vergunningaanvragen on-hold na een recente uitspraak van de Raad van State. Daardoor is een vergunning voor intern salderen niet meer mogelijk. Betrokken ondernemers kunnen nu een afwijzing krijgen van de provincie, die voor hen dan als bewijs moet dienen dat ze geen vergunning nodig hebben. Volgens sommigen gaat dit ten koste van de rechtszekerheid. Daarom zijn het ministerie van LNV en provincies in overleg of hier maatregelen voor nodig zijn. Ronnes wil hier niet op vooruitlopen.

Buitenland

De gevolgen van een recente uitspraak van de Raad van State over intern salderen

geeft Brabant een fors stikstofprobleem. Er is 17.000 ha Natura 2000-gebied, waarvan 83% een te grote stikstofdepositie heeft. Doel van de stikstofwet, die bijna aangenomen is door de Eerste Kamer, is dat in 2030 50% van het oppervlak beschermde natuur onder de kritische depositiewaarde zit.

Buitenlandse aanvoer stikstof

Ronnes onderstreept dat een aantal natuurgebieden niet uit de problemen kan komen zonder de aanvoer van stikstof uit het buitenland te verminderen. Hij is hierover in gesprek met onder andere Vlaamse overheden. Wat dit kan opleveren is nog niet duidelijk.

Beheer
WP Admin