Doorgaan naar artikel

POV en Vee&Logistiek Nederland naar rechter om exportkeuringen

Foto: Ronald Hissink premium

Foto: Ronald Hissink

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en Vee&Logistiek Nederland stappen naar de rechter vanwege de aangescherpte exportkeuringen die de NVWA sinds 1 augustus hanteert.

De NVWA keurt sinds een maand elk dier voor export af waar een minimale bemerking als een klein maar gesloten wondje of krasje aan te zien is. Het gaat daarbij vooral om varkens, maar ook vele slachtrunderen zijn hierdoor al afgekeurd voor transport naar een exportbestemming. De NVWA stelt bij keuring de Europese richtsnoeren voor diertransport te hanteren. Deze richtsnoeren geven per diercategorie precies aan met welke bemerkingen dieren nog wel transportwaardig zijn. In een Kamerbrief van vrijdag 3 september stelt de NVWA deze richtsnoeren voor rundvee en paarden te hanteren, maar dat de varkenshouderij en veehandel een aanvullend protocol moeten opstellen voor zaken als staartbijten en navelbreuken. Het richtsnoer geeft voor staartbijten en navelbreuken al duidelijke voorwaarden waaronder varkens wel op transport mogen.

Richtsnoer geldt al als protocol

POV en Vee&Logistiek Nederland hanteren de richtsnoeren al als protocol en stellen daarom dat er geen extra voorwaarden nodig zijn. “De eis van de NVWA vraagt veel onnodig administratief werk en maakt het melden en uitsorteren van dieren vrijwel onmogelijk. Bij twijfel worden dieren al apart gezet voor overleg met de NVWA-dierenarts. Een ondernemer kijkt daarnaast wel uit om niet-transportwaardige dieren voor export aan te bieden, vanwege de hoge boetes die daarvoor gelden”, stelt Helma Lodders, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland.

Afkeuring leidt tot extra euthanasie

De NVWA kan niet aangeven hoeveel slachtvarkens, slachtzeugen, biggen of slachtrunderen afgekeurd worden door de strengere regels. De POV en Vee&Logistiek Nederland inventariseren momenteel bij leden wanneer, waarom en hoeveel dieren voor export afgekeurd worden. De huidige nultolerantie van de NVWA kan ertoe leiden dat er onnodig dieren geëuthanaseerd worden. Of dat al gebeurt, is niet duidelijk.

Brief naar Tweede Kamer

Naast de juridische procedure heeft Vee&Logistiek Nederland ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de transportwaardigheid en de lange termijnen die de NVWA hanteert bij het opleggen van boetes. Tussen het constateren van een overtreding en het daadwerkelijk opleggen van de boete zitten vijf tot acht maanden zonder dat de betreffende ondernemer een controlerapport ontvangt. Vervolgens heeft de ondernemer zelf 2 weken de tijd voor een bezwaar, terwijl het betreffende dier lang geslacht is. Lodders vindt dat onbestaanbaar en onacceptabel. De lange behandeltermijn draagt volgens de voorzitter niet bij aan gedragsverandering bij veehouder en veehandelaar wanneer deze de fout in gaan.

Lees meer over

Snel delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin