47% van stoppende varkensbedrijven bij Natura 2000

Onduidelijk is nog hoeveel stikstofwinst Subsidieregeling sanering varkenshouderijen oplevert.

180 van de varkensbedrijven die zich hebben aangemeld voor de warme sanering varkenshouderij liggen binnen een straal van 5 kilometer van een Natura 2000-gebied. Dat blijkt uit antwoorden van landbouwminister Carola Schouten op Kamervragen. 29 bedrijven die gebruik willen maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) liggen binnen 1 kilometer van een Natura 2000-gebied. Het overgrote deel van de aanvragers, 201 bedrijven, liggen tussen de 5 en 20 kilometer afstand van de beschermde natuurgebieden. Zes bedrijven van de in totaal 387 beoordeelde aanvragen liggen op nog groter afstand van een kwetsbaar natuurgebied.

Stikstofwinst onbekend

Of er bij de aanmeldingen ook zogeheten piekbelasters zitten, kan Schouten niet zeggen. Ook is niet bekend hoeveel stikstofwinst er met de regeling geboekt gaat worden op welke natuurgebieden. Dit is namelijk afhankelijk van:

  • de exacte locatie van de stoppende varkenshouderijlocaties;
  • het moment waarop de beëindiging definitief is;
  • er geen dieren en mest meer op die locatie zijn.

“Het is de verwachting dat de eerste varkenshouderijlocaties aan het eind van dit jaar definitief worden beëindigd en dat dit proces in het tweede kwartaal van 2021 voor alle locaties is voltooid. Pas dan kan definitief vastgesteld worden wat het effect van de maatregel is op de totale stikstofemissie en op de stikstofdepositie op individuele Natura 2000-gebieden. Pas dan kan ook iets gezegd worden over de doelmatigheid van de maatregel voor de aanpak van de stikstofproblematiek”, schrijft Schouten. Op basis van een grove berekening gaat het ministerie er vanuit dat de saneringsregeling ruim 5 mol/ha/jaar oplevert.

Ruimte voor woningbouw

Bij het afschaffen van de voermaatregel heeft het kabinet besloten om de stikstofreductie, die de saneringsregeling met zich meebrengt, eerder in te boeken om stikstofruimte te creëren voor de woningbouw en de realisatie van enkele belangrijke wegen. Hierdoor is de omstreden voermaatregel, die volgens berekeningen van Wageningen UR niet effectief blijkt te zijn, van tafel.
Voor de Srv was aanvankelijk € 180 miljoen beschikbaar, maar dit is verhoogd naar € 455 miljoen, zodat alle varkenshouders die zich hebben aangemeld en die voldoen aan de voorwaarden mee kunnen doen met de regeling.

De stikstofwinst van de saneringsregeling varkenshouderij is nog onduidelijk, maar voorlopig genoeg als compensatie voor de krachtvoermaatregel die van tafel is. Lees meer.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.