5% AM-grondmonsters Veenkoloniën is een probleem

04-03-2020 | Laatste update op 02-03 | |
Foto: Frank Uylenbroek
Foto: Frank Uylenbroek

Van de zetmeelaardappeltelers laat zo’n 70% grondmonsters onderzoeken op aaltjes. Hiervan krijgt ongeveer 5% een negatief teeltadvies; de aaltjespopulatie is hier te hoog, waardoor aardappelmoeheid (AM) dreigt.

Alle telers moeten grondmonsters laten onderzoeken om AM onder controle te houden. Dat vertelde Johan Koop van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) op de NAV-bijeenkomst dinsdagavond 3 maart in Exloo.

Bemonsteren is ontzettend belangrijk. Als wij daarmee laten zien dat we het probleem onder controle hebben, krijgen we de NVWA niet achter ons aan

‘Drie jaar op slot’

“Dat valt best mee, 5%”, stelt Koop, die lid is van de stuurgroep Plan AM, dat onderzoek doet in opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw. Hij roept telers op om allemaal grondmonsters te laten onderzoeken op AM. “Bemonsteren is ontzettend belangrijk. Als wij daarmee laten zien dat we het probleem onder controle hebben, krijgen we de NVWA niet achter ons aan. In Duitsland gaan bedrijven voor zeker drie jaar op slot vanwege aardappelmoeheid. Dat moeten we hier niet hebben. Als we weten wat er speelt op een perceel, dan loopt het probleem niet uit de hand. Zo geven we kweekbedrijven de tijd om rassen te ontwikkelen die resistent zijn tegen virulente aaltjes. Die tijd hebben zij gewoon nodig.”

Rassenkeuzetoets

Op een vrij perceel telen is het beste. In het geval van een – lichte – besmetting leidt een rassenkeuzetoets tot het meest geschikte ras op zo’n plek. Aardappelmoeheid leidt tot valplekken in percelen. Bij een hoog risico is het voor de ondernemer ook zinvoller om een alternatief gewas te kiezen op zo’n perceel.

We werken aan een plan voor akkerbouwers om tarragrond vrij te krijgen van aaltje

Tarragrond voorkomen met bedrijfshygiëne

Tarragrond is een belangrijke besmettingsbron. Met bedrijfshygiëne kan dit worden voorkomen. Inunderen is een maatregel om de grond schoon te krijgen. Dit wordt door de stuurgroep Plan AM onderzocht. “We werken aan een plan voor akkerbouwers om tarragrond vrij te krijgen van aaltjes.”

Bestrijding van aardappelopslag

Een tweede maatregel waar veel aandacht voor is, is de bestrijding van aardappelopslag. Koop: “Op termijn is robotisering een oplossing voor deze lastige klus. Dat leidt tot een lage kostprijs bij een goed resultaat. Dat testen we ook. Vooralsnog blijkt het prototype echter de helft van de bietenplanten mee te spuiten. Daar slaat de robot dus nog de plank mis. Toch zit hier toekomst in voor ons, daar moet je een beetje in meegaan.”

Besmettingsgevaar via stuiven

Koop wijst eveneens op het besmettingsgevaar via stuiven. Rundveemest uitrijden is hiertegen een doeltreffende maatregel.

Koop hoopt op een vervolgproject van vier jaar om de mogelijkheden van AM-bestrijding verder te onderzoeken.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Vos
Petra Vos Redacteur


Beheer