556.000 extra fosfaatrechten voor bezwaren

Als gevolg van beroep- en bezwaarschriften en rechtszaken over de toekenning van fosfaatrechten, heeft het ministerie van Landbouw ongeveer 556.000 kilo extra fosfaatrechten uitgegeven.

Dat blijkt uit informatie van het ministerie. De afroming bij de handel in fosfaatrechten van 422.000 kilo in 2018 en 359.000 kilo in 2019 is hiervoor voor een belangrijk deel teniet gedaan.

Het aantal fosfaatrechten in de markt was op 1 mei op ruim 85,7 miljoen kilo, waarvan ongeveer 600.000 kilo toe te schrijven is aan vleesvee. Ook als deze rechten niet meegeteld worden, zit het aantal uitgegeven rechten nog 200.000 kilo boven het toegestane fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo.

Veel extra rechten voor jongvee van vleesvee

Met name de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de toekenning van fosfaatrechten aan jongvee van vleesvee leidde tot de uitgifte van veel extra rechten. Hierdoor heeft het ministerie 228.000 kilo fosfaatrechten uitgegeven. LNV wilde via een regeling voorkomen dat veehouders voor jongvee (bestemd voor de vleesproductie) fosfaatrechten nodig hebben, maar de rechter schoot deze regeling af. Nu wil minister Carola Schouten in de wet opnemen dat voor jongvee alleen fosfaatrechten nodig zijn als de dieren een kalf krijgen of bestemd zijn om een kalf te krijgen. Jongvee van vleesvee, bestemd om af te mesten, wordt daarmee vrijgesteld van fosfaatrechten.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Melkveehouders hebben met aangespannen bezwaar- en beroepsprocedures tussen januari 2018 en mei 2020 ongeveer 382.000 kilo fosfaatrechten meer toegekend gekregen dan het ministerie ze eerder had beschikt. 1.230 bedrijven weten nog altijd niet hoeveel fosfaatrechten ze definitief toebedeeld krijgen, omdat hun beroep- of bezwaarschrift nog niet is afgehandeld. In totaal zijn er 8.979 bezwaarschriften ingediend, waarvan er 8.635 zijn afgehandeld. 334 zijn nog in behandeling.

Sinds september vorig jaar zijn er nog 300 nieuwe bezwaarschriften ingediend, Daarnaast zijn er 1.948 beroepsschriften waarvan er 1062 zijn afgehandeld en 886 nog in behandeling zijn. In september stond de teller nog op 1513 beroepsprocedures, waarvan er toen nog 1.031 in behandeling waren.

Binnen de knelgevallenregeling zijn in totaal 448.000 kilo fosfaatrechten uitgegeven. Voor de knelgevallenregeling was ongeveer 650.000 kilo fosfaat gereserveerd. (1 procentpunt van de 8,3% generieke korting). Voor de regeling waren 2.820 aanmeldingen. Over 76 verzoeken lopen nog bezwaarschriften.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.