Doorgaan naar artikel

59% van de 55+ boeren heeft geen opvolger

Foto: Canva

Foto: Canva

Van de Nederlandse boerenbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder heeft 59% geen bedrijfsopvolger.

Het percentage is iets lager dan in 2016, toen 60% geen bedrijfsopvolger had. Sinds 2008 neemt het percentage bedrijven dat een bedrijfsopvolger heeft toe. Toen zat nog 71% zonder bedrijfsopvolger. In 2012 was dat 66%. Dat blijkt uit cijfers van CBS dat iedere vier jaar over de opvolgingssituatie in de landbouw publiceert.

Lees verder onder de grafieken.

Vooral kleine bedrijven hebben geen opvolger

Bedrijfsgrootte speelt een rol in de bedrijfsopvolging. Vooral de kleine en zeer kleine bedrijven hebben geen opvolger klaarstaan. Dit zijn bedrijven met een standaard opbrengst tot € 100.000 per jaar. Samen zijn ze goed voor 45% van het totale aantal bedrijven.

Van de grote en middelgrote bedrijven heeft minder dan de helft (45%) geen opvolger. Grote bedrijven hebben vaker een bedrijfsopvolger dan middelgrote bedrijven. Van de grote bedrijven (meer dan € 500.000 standaard opbrengst) met een 55+-bedrijfshoofd heeft 70% een bedrijfsopvolger. De animo daalt wel iets. Net als in 2016 nam in 2020 het aandeel grote bedrijven met een bedrijfsopvolger iets af. In 2012 had 71% van de grote bedrijven nog een opvolger.

Helft middelgrote bedrijven hebben geen opvolger

Van de middelgrote bedrijven (€ 100.000 tot € 500.000) heeft de helft in 2020 een bedrijfsopvolger. Voor de kleine bedrijven is het aandeel iets gestegen van 27% in 2016 naar 29% in 2020. Van de zeer kleine bedrijven heeft 18% een opvolger. Dat is ongeveer gelijk aan vier jaar eerder.

De grootste animo om een bedrijf over te nemen is er in de veehouderij. In de melkveehouderij zijn procentueel de meeste bedrijven met een opvolger. Bijna twee derde van de melkveebedrijven had in 2020 een bedrijfsopvolger. Ook bij geitenbedrijven is de animo om het bedrijf over te nemen groot. 54% van de geitenbedrijven heeft iemand klaarstaan om het bedrijf op te volgen. Daarna volgen pluimveebedrijven (51%), vleeskalverbedrijven (43%) en varkensbedrijven (40%). De minste interesse is er om schapenbedrijven over te nemen: 19% had een opvolger. Ook de glasgroentebedrijven bungelen onder aan de lijst. Daarvan heeft 20% een bedrijfsopvolger klaar staan.

Meeste opvolgers in Friesland en Flevoland

Friesland en Flevoland hebben procentueel de meeste bedrijven met een opvolger. In Friesland heeft 60% van de bedrijven met een 55+-bedrijfshoofd een bedrijfsopvolger en in Flevoland 58%. In Noord-Brabant en Limburg hebben de minste bedrijven een opvolger, respectievelijk 43% en 39%.

In 2020 waren er ruim 52.000 landbouwbedrijven. Hiervan hadden er ruim 27.000 (52%) een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder.

Beheer
WP Admin