78% SDE-budget voorjaarsronde toegekend

14-11-2019 | Laatste update op 26-05 | |
Minister Eric Wiebes. - Foto: ANP - Foto: BART MAAT
Minister Eric Wiebes. - Foto: ANP

In de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is dit jaar 78% van het beschikbaar gestelde budget toegekend.

Dat komt neer op € 3,9 miljard, terwijl € 5 miljard beschikbaar was gesteld. Dat schrijft minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

Meeste energie en aanvragen voor zonne-energie

De werkelijke uitgaven aan SDE+ voor de komende jaren zullen waarschijnlijk lager zijn. Deze hangen af van de jaarlijkse marktwaarde van energie en de daadwerkelijke energieproductie. Als alle toegekende projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij 17,6 Petajoule (PJ) per jaar.

Het overgrote deel daarvan – 8,6 PJ – komt van zonnepanelen. Hiervoor zijn ook de meeste aanvragen ingediend en toegekend: 4.738 van de 4.864 (ruim 97%). Biomassa staat op de tweede plek (3,4 PJ en 41 projecten). Windenergie staat op de vierde plek met 1,8 PJ en eveneens 41 aanvragen.

512 projecten geweigerd

Voor de voorjaarsronde zijn aanvragen ingediend met een gezamenlijk budget van € 4,8 miljard. Dat betekent dat voor bijna € 1 miljard aan projecten is geweigerd (512 projecten). Het grootste deel van de afgewezen projecten – 278 – is geweigerd op basis van inhoudelijke gronden, waarin de SDE+-vereisten opgenomen zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege geen of een onjuiste vergunning, een dubbele aanvraag (aanvrager heeft al subsidie ontvangen) of een gebrek aan toestemming van de locatie-eigenaar.

Daarnaast zijn 55 projecten geweigerd vanwege een onvolledige aanvraag en zijn 179 projecten ingetrokken door de indieners. Volgens minister Wiebes trekken indieners een aanvraag in vanwege een dubbele aanvraag, waarvan een in de voorjaarsronde en een in de najaarsronde, om de kans op het verkrijgen van de subsidie te vergroten.

Transportindicatie

Vanaf 1 oktober 2019 geldt de transportindicatieverklaring van de netbeheerders als voorwaarde voor de aanvraag van projecten. Deze maatregel is ingezet om netproblemen te beperken en niet onnodig beslag te leggen op het budget door projecten die niet kunnen worden gerealiseerd. Het moet duidelijkheid verschaffen over de ruimte op het elektriciteitsnet in verschillende gebieden.

Extra openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020

Voor de voorjaarsronde was deze transportindicatie er nog niet. Toch waren er al veel knelpunten op het net. Naar verwachting zijn er verscheidene projecten die in de voorjaarsronde een beschikking hebben ontvangen, maar waarvoor onvoldoende ruimte op het net bleek. Om deze reden – en vanwege de PAS-problemen – stelt minister Wiebes een extra ronde in het voorjaar 2020 open om deze initiatieven alsnog een kans te geven op een andere locatie. Deze ronde wordt gefinancierd uit het niet-benutte budget van de voorjaars- en najaarsronde van 2019. Minister Wiebes verwacht voor de najaarsronde 2019 meer aanvragen dan in de voorjaarsronde.

Essink
Stefan Essink RedacteurBeheer