A-ware start met weidemelk in België

05-05 | |
415176 Natuurinclusieve landbouw bij melkveehouder Jan Rasenberg in Hooge Zwaluwe. Koeien grazen in de wei.
415176 Natuurinclusieve landbouw bij melkveehouder Jan Rasenberg in Hooge Zwaluwe. Koeien grazen in de wei.

Royal A-ware start vanaf 1 juni dit jaar met een tweede melkstroom in België.

Naast gangbare melk gaat zuivelverwerker ook weidemelk ophalen. In de opstartfase is er ruimte voor een beperkt aantal melkveehouders die weidemelk kunnen leveren aan A-ware. Dit wordt de komende periode stapsgewijs verder uitgebouwd. Voor het leveren van weidemelk hanteert A-ware de eisen van Stichting Weidegang. Melkcontrolecentrum Vlaanderen houdt toezicht.

Uitbreiding activiteiten

A-ware breidt zijn activiteiten in België snel uit. Begin april bereikte de zuivelonderneming een akkoord met de curator van Hollebeekhoeve betreffende de overname van de zuivelverwerkingsinstallaties in Kruibeke. Inmiddels is deze voor A-ware derde Belgische productielocatie operationeel en wordt hier melk, yoghurt en platte kaas geproduceerd. Daarnaast werd recent een voorgenomen samenwerking met zuivelverwerker Olympia ter goedkeuring voorgelegd aan de Belgische Mededingingsautoriteit.

Weidemelk

Weidemelk zal de basis vormen voor een deel van de zuivel die op de verschillende locaties wordt geproduceerd. A-Ware betaalt een weidemelkpremie van € 1 per 100 liter. De premie geldt voor levering van april tot en met september 2022. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen terecht op www.royal.aware.be.

Willem Veldman


Beheer