Doorgaan naar artikel

A-ware streeft naar ‘net zero’-zuivelketen

Royal A-ware streeft naar ‘net zero’-ketens. Dat is een van de punten uit de nieuwe duurzaamheidsstrategie van het zuivelbedrijf.

Geüpdatet op:
Business
Nieuws
A-ware wil de emissies van broeikasgassen in de zuivelketen van koe tot verpakt product in 2050 met minimaal 90% hebben teruggebracht  - Foto: ANP premium

A-ware wil de emissies van broeikasgassen in de zuivelketen van koe tot verpakt product in 2050 met minimaal 90% hebben teruggebracht - Foto: ANP

Royal A-ware streeft naar ‘net zero’-ketens. Dat is een van de punten uit de nieuwe duurzaamheidsstrategie van het zuivelbedrijf.

Net zero betekent voor A-ware dat het in 2050 de emissies van broeikasgassen in de zuivelketen van koe tot verpakt product met minimaal 90% wil hebben teruggebracht ten opzichte van 2021.

De eventuele resterende emissies worden waar mogelijk gecompenseerd via vastlegging van koolstof in de bodem. Dit doen de melkveehouders die leveren aan A-ware. Voor het overige deel verwacht het bedrijf dat de komende tijd innovaties en inzichten beschikbaar komen die ingezet kunnen worden, blijkt uit de nieuwe duurzaamheidsstrategie.

Voordeel voor hele keten via duurzaamheid

Duurzaamheid houdt volgens CEO Jan Anker in dat de onderneming duurzaam onderneemt in de hele keten. Daarbij hebben alle schakels blijvend voordeel. “We organiseren onze ketens zodanig dat we en een gezond familiebedrijf blijven en ons inzetten voor het verminderen van de impact op onze omgeving”, aldus Anker.

A-ware stelt SBTi-doelen vast

A-ware committeert zich aan de Flag-doelstelling (Forest, Land use en Agriculture) onder SBTi. Het Science Based Target initiative (SBTi) is een onafhankelijk internationaal initiatief. Het stimuleert bedrijven reductiestrategieën te ontwikkelen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Dit betekent voor A-ware dat het in 2025 minimaal 80% hernieuwbare energie gebruikt. In 2030 wil het de emissie van broeikasgassen ten opzichte van 2021 in de eigen bedrijfsactiviteiten (scope 1 en 2) met 80% hebben gereduceerd. De zuivelonderneming wil de emissies in de keten met 42% reduceren. Het gaat daarbij om emissies voordat en nadat producten de fabriek verlaten (scope 3). Daaronder vallen ook de broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van melk op melkveebedrijven.

Hoge voedingswaarde, geringe milieu-impact

Een ander doelstelling van A-ware wat betreft verdere verduurzaming van de keten, is de productie van zuivelproducten met een zo hoog mogelijke voedingswaarde. Die producten moeten tegelijkertijd een zo gering mogelijke impact van de productie op mens, dier en milieu hebben.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin