Doorgaan naar artikel

Aalt Dijkhuizen: ‘Stappen gezet in stikstofcrisis’

Aalt Dijkhuizen. - Foto: ANP - Foto: Sem van der Wal

Aalt Dijkhuizen. - Foto: ANP

Er is geen sprake van een akkoord, wel zijn er stappen gezet in de stikstofcrisis, zegt Aalt Dijkhuizen.

De eerste afspraken tussen de regering en het Landbouw Collectief zijn gemaakt over de aanpak van de stikstofcrisis. Dat blijkt uit het verslag van het overleg in het Catshuis van 16 december die naar buiten zijn gebracht op woensdag 18 december. Voorzitter Aalt Dijkhuizen wil het bewust geen akkoord noemen in de traditionele zin van het woord: “Dat gaat in dit stadium nog te ver, er moeten nog veel ingewikkelde stappen gezet worden.”

Geen akkoord, wat dan wel?

“We hebben heel belangrijke stappen gezet. We zitten aan tafel met de regering als collectief, namens alle partijen die daar in zitten. We hebben toezeggingen gekregen die hard op papier staan. Technische maatregelen liggen nu weer op tafel en dat is een stuk beter dan dat je praat over halveren van de veestapel.”

Om welke toezeggingen gaat het?

Dijkhuizen formuleert het heel zorgvuldig. “Er is een oplossing voor de meldingen. Een generieke korting van de veestapel komt er niet. Beweiden en bemesten worden niet vergunningsplichtig. We gaan aan de slag met de technische maatregelen voor voer, meer beweiden en bemesten met water. Dat moet al in de komende maanden zijn beslag krijgen. En dan zijn er tal van andere afspraken gemaakt over het vervolg van ons overleg.”

Hoe ziet dat vervolg er uit?

“Waar het nu om gaat is dat we onze afspraken gaan uitwerken. Dat kost tijd en daar wordt hard aan gewerkt door alle betrokken partijen bij Rijk, provincies en het collectief. Het is best nog ingewikkeld en het lastige komt nog als we alle hobbels op willen lossen. Bijvoorbeeld over intern en extern salderen. Maar op basis van ons Catshuis-overleg hebben we nu in ieder geval een goed begin.”

Beheer
WP Admin