Aangenomen stikstofwet is eerste stap

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie). - Foto: ANP
Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie). - Foto: ANP

De Eerste Kamer stemt volgende week vrijwel zeker in met de stikstofwet van demissionair minister Carola Schouten. Daarmee is het kader gezet om aan de uitvoering te beginnen.

Het compromis dat regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met SP, SGP en 50Plus sloten in de Tweede Kamer voor de stikstofwet haalde de angel al uit het precaire dossier: zonder bijzonderheden zou in de Eerste Kamer ook een meerderheid worden behaald.

GroenLinks en PvdA blijven tegen

Hoewel demissionair landbouwminister Carola Schouten tijdens het debat nog verwoede pogingen deed om meer fracties achter het wetsvoorstel te krijgen lukte dat niet. Hoewel GroenLinks en PvdA minder kritisch klonken dan in de Tweede Kamer, blijven de partijen toch tegen.

Beide partijen vinden dat de stikstofwet in de huidige vorm te weinig zekerheid biedt dat de natuur niet verslechtert. Politiek gezien kan het – zo net voor de verkiezingen – ook strategisch zijn om niet mee te stemmen met de wet. Een meerderheid voor de wet lijkt te zijn behaald, en door tegen te stemmen behouden PvdA en GroenLinks onderhandelingsmogelijkheden, mochten ze aan de formatietafel voor een nieuw kabinet komen. Want het stikstofbeleid zal zeker onderwerp van een nieuw regeerakkoord worden.

PAS-melders

Een van de pijnpunten die Schouten met de wet wil verlichten, is de situatie van de duizenden PAS-melders: Bedrijven die volgens de regels hebben gehandeld, maar door de uitspraak van de rechter formeel illegaal zijn geworden. Ze zitten hierdoor op slot; banken verstrekken geen financiering omdat ze geen geldige vergunning hebben. In de wet is opgenomen dat PAS-melders gelegaliseerd worden.

“Eigenlijk verplicht ik mijzelf nu tot het legaliseren van deze meldingen. Daar mag ik aan gehouden worden door de melders”, aldus Schouten. Ze verwacht dat de eerste bedrijven voor de zomer gelegaliseerd worden. Het vergunningstraject gaat tot uiterlijk eind 2024 duren, drie jaar na inwerkingtrede van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering met daarin de concrete stikstofmaatregelen.

Rechtszekerheid

In de tussentijd probeert Schouten banken te overtuigen van rechtszekerheid door PAS-melders die zich hebben gemeld bij het ministerie een document te geven zodra de melding is geverifieerd. Op dat document komt dan te staan of de activiteit al vergund kan worden, of dat er in ieder geval aan wordt gewerkt. “Dat geeft een stukje meer zekerheid”, vindt Schouten.

Of banken dat ook zo zien, zal blijken. Of een melding vergund kan worden, hangt immers volledig af van de beschikbare stikstofruimte.

Aanpassing opkoopregeling

Aan het verzoek van meerdere fracties om de opkoop van piekbelasters te verbeteren om zo sneller meer stikstofruimte te krijgen, wil Schouten gehoor geven. De eerste trance van de opkoopregeling van veehouderijbedrijven bij natuurgebieden is net gesloten en zit vol. Schouten wil de tweede en derde tranche van de opkoopregeling aanpassen om deze aantrekkelijker te maken voor piekbelasters, door de regeling ook open te stellen voor verplaatsers en niet alleen voor stoppers.

Hoe de regeling eruit moet gaan zien en wanneer hij precies open gaat, is nog onderwerp van gesprek. Het budget voor de regeling ligt in principe vast: € 350 miljoen. Maar omdat ze geen kansen op stikstofreductie wil mislopen, zegt Schouten bereid te zijn met minister Wopke Hoekstra (financiën) in gesprek te gaan over het verhogen van budget voor de opkoopregeling.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.