Aangepaste RAV-lijst ligt ter consultatie

21-01 | |
Emissiearme stalvloer bij melkveehouderij. - Foto: Herbert Wiggerman
Emissiearme stalvloer bij melkveehouderij. - Foto: Herbert Wiggerman

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is van plan enkele nieuwe systemen toe te voegen aan de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Ook gaat het ministerie twee voorlopige emissiefactoren intrekken en enkele andere emissiefactoren verhogen.

De aangepaste Rav ligt nu ter internetconsultatie. Ook de Regeling geurhinder en veehouderij zal aangepast worden. Tot en met 17 februari kan iedereen reageren op de gewijzigde regelingen. Het ministerie laat weten dat als een emissiefactor wordt ingetrokken of verhoogd, de oude factor blijft gelden voor reeds toegepaste systemen en technieken.

Meetrapporten te laat ingediend

Voor melkvee is de voorlopige emissiefactor ingetrokken van een ligboxenstal met vlakke betonnen vloerplaten met sleuven, voorzien van profiel met 1% hellende groeven richting een centrale giergoot met giergaten en mestverwijdering. Het ministerie laat in de toelichting weten dat de fabrikant de meetrapporten die nodig zijn om de definitieve emissiefactor vast te kunnen stellen niet op tijd heeft ingediend.

Ook van de ‘biofilter 70% ammoniakreductie’ voor varkensstallen is de voorlopige emissiefactor ingetrokken. Volgens de staatssecretaris van I&W kon de leverancier van dit systeem niet snel genoeg een tweede proefstal vinden voor de verplichte metingen die nodig zijn om een definitieve emissiefactor te krijgen.

Nieuw biologisch luchtwassysteem

Bij vleeskalveren is er nu een definitieve emissiefactor voor een stal met volledige roostervloer voorzien van een bolle rubberen toplaag en afdichtkleppen in de roosterspleten. Die is wel hoger dan de eerder vastgestelde voorlopige norm.

Voor varkenshouderij is een nieuw biologisch luchtwassysteem toegevoegd, dat de ammoniakemissie met 70% moet reduceren. Ook voor (groot)ouderdieren van vleeskuikens zijn twee nieuwe luchtwassystemen toegevoegd: een chemische en een biologische, met respectievelijke 90% en 70% ammoniakemissiereductie.

Voor stallen met buizenverwarming zijn bij diverse pluimveecategorieën de emissiefactoren verhoogd. Volgens de staatssecretaris bleken de eerdere normen te laag ingeschat en zijn deze op basis van een advies van de Technische adviespool (TAP) aangepast. Daar waar dit systeem is gebruikt om intern te salderen, blijft de oude norm gelden.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer