Aanpassingen vermogensbelasting uitgesteld

Het ministerie van Financiën heeft aanpassingen in de belasting op vermogen, de zogenoemde box 3-heffing, uitgesteld. Die aanpassingen zijn tijdens Prinsjesdag 2019 aangekondigd en zouden in 2022 ingaan. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën schrijft dat in een Kamerbrief. Vijlbrief komt dit jaar met Prinsjesdag met nieuwe voorstellen gericht op spaarders en kleine beleggers.

Landbouwgrond hoger belast

In de nu uitgestelde aanpassingen zouden vooral spaarders worden ontzien. Het vrijgestelde stellingsbedrag voor spaargeld zou fors omhoog gaan naar € 440.000 per persoon. Andere vermogens inclusief uitgeleend geld en landbouwgrond in box 3 zouden juist hoger worden belast. Daar is veel kritiek op gekomen, onder meer vanuit de eigenaren van landbouwgrond verenigd in de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

Belasting onafhankelijk van rendement

De huidige belasting op vermogen is de zogenoemde vermogensrendementsheffing waarbij de belasting afhankelijk is van de grootte van het vermogen en niet van het rendement. Bij de huidige lage rentestanden die inmiddels vaak 0% zijn betaal je dan wel belasting, terwijl er geen rendement wordt behaald. Ook landbouwgrond die als privévermogen wordt opgegeven in box 3 kan nu al meer kosten aan belasting dan dat de grond oplevert via pacht of opbrengst van gewassen.

In de aanpassingen die in 2022 in zouden gaan zou dat nog erger worden. Elk vermogen anders dan spaargeld zou nog zwaarder belast worden dan nu ongeacht het werkelijk rendement. Dat gaat om landbouwgrond in box 3, maar ook bijvoorbeeld een lening aan de bedrijfsopvolger.

Onevenredig benadeeld

Het Kabinet erkent dat anderen dan spaarders onevenredig benadeeld worden door het voorstel uit 2019. Er wordt nu gekeken naar aanpassingen voor de langere termijn. Daarbij kan het gaan om een oplopend (progressief) tarief, een vermogensbelasting of het belasten van werkelijk rendement.

Voor spaarders en kleine beleggers wordt nu gekeken naar aanpassingen binnen het huidige stelsel. De staatssecretaris wil die aanpassingen nog tijdens Prinsjesdag 2020 aan de Kamer aanbieden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.