Aantal melkgeiten in Nederland stijgt 4%

20-11-2020 | Laatste update op 07-01 | |
In 2020 worden er gemiddeld 837 melkgeiten op een geitenbedrijf geteld. Foto: Lex Salverda
In 2020 worden er gemiddeld 837 melkgeiten op een geitenbedrijf geteld. Foto: Lex Salverda

Het aantal melkgeiten in Nederland is dit jaar gestegen naar 476.000, een toename van ruim 4% ten opzichte van 2019.

Ook het aantal melkgeiten per bedrijf neemt verder toe, in 2020 zijn dat er gemiddeld 837. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit de Landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dipje door Q-koorts

De afgelopen twee decennia is het aantal melkgeiten bijna ononderbroken doorgegroeid. In vergelijking met twintig jaar geleden is het aantal bijna vervijfvoudigd. In 2009 en 2010 is een duidelijke dip te zien (-10%). Dat is het gevolg van de ruimingen in verband met Q-koorts. Nadien is de melkgeitenstapel verder gegroeid. De groei is sinds 2019 wel iets afgezwakt, omdat een groot deel van de provincies (8) wegens volksgezondheidsredenen een geitenstop ingevoerd heeft. Of er een verband is tussen gezondheidsproblemen en nabijgelegen geitenbedrijven, is nog onduidelijk. Onderzoek van het RIVM hiernaar loopt nog. Medio 2022 worden de resultaten verwacht.

Bestaande geitenbedrijven breiden uit

Dat er ondanks de geitenstops alsnog groei in geitenaantallen plaatsvindt, komt met name doordat bestaande geitenhouders de nog onbenutte ruimte binnen de – voor de geitenstop afgegeven – vergunning invullen, aldus CBS-landbouweconoom Cor Pierik. Het aantal geitenbedrijven toont namelijk wel een kleine krimp door de geitenstops. Een andere mogelijk is dat geitenhouders zich verplaatsen naar een provincie zonder geitenstop. Maar dat is niet aan de orde, stelt Pierik. “Er springt geen provincie uit als ik kijk naar de procentuele verschillen in groei.” Bovendien is de geitensector de enige sector in de veehouderij die de laatste tien jaar continu groeit in aantallen. “Blijkbaar kunnen zij een goede boterham verdienen met de geitenmelk. Vraag en aanbod (marktwerking) zijn hier leidend in”, aldus Pierik.

Aantal biologische melkgeiten neemt af

Het aantal biologische melkgeiten nam dit jaar vergeleken met 2019 iets af (-1,4%). Dat komt neer op 41.500 biologische melkgeiten. Van de melkgeitenstapel is 8,7% in 2020 biologisch. Daarmee is het aandeel biologisch van de melkgeitenstapel groter dan het aandeel biologisch in de melkveesector, zo’n 2,5%. In totaal telt ons land 71 bedrijven met biologische melkgeiten, 4% minder dan in 2019. In 2000 waren dat er net zoveel als dit jaar.

Meer geiten per bedrijf

Net zoals in de melkveesector is ook het aantal geiten per bedrijf fors gestegen. Het gemiddeld aantal geiten per bedrijf steeg van 117 in 2000 naar 837 dit jaar (+615%).

In 2000 waren er veertig bedrijven met 500 of meer melkgeiten, 5% van het totaal aantal bedrijven met melkgeiten. In 2020 is dat aandeel gegroeid naar ruim de helft (323 bedrijven). In totaal zijn er dit jaar 569 bedrijven met melkgeiten.

Meeste melkgeiten in Brabant

De meeste melkgeiten zijn te vinden in de provincie Noord-Brabant, ruim 141.000 op 115 bedrijven. Gelderland volgt op gepaste afstand met ruim 117.000 melkgeiten op 110 bedrijven. Samen houden deze twee provincies ruim de helft (54%) van het totaal aantal melkgeiten. Op gemeentelijk niveau staat de gemeente Ede (Gld.) bovenaan met 16.500 geiten, gevolgd door de gemeente Landerd (N.-Br.), 13.000 geiten. In de provincie Zeeland worden verreweg de minste melkgeiten gehouden, ruim 3.300.

Fors minder arbeid per melkgeit

Het aantal arbeidsjaareenheden per melkgeit is de laatste twintig jaar met 80% afgenomen. Dat komt dit jaar neer op 0,3 arbeidsjaareenheden per 100 melkgeiten, tegenover 1,5 arbeidsjaareenheden in 2000. Op een bedrijf met melkgeiten werken gemiddeld 2,7 arbeidsjaareenheden. Ter vergelijking: op een bedrijf met melkkoeien is dat gemiddeld 2,2. Een arbeidsjaareenheid is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen in een jaar (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte).

Essink
Stefan Essink RedacteurBeheer