Aantal melkveebedrijven met meer dan 4% gedaald

21-07-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Het aantal melkveebedrijven in Nederland is in 2019 met meer dan 4% gedaald naar 16.260.

De melkproductie daalde met 0,7% tot een volume van net onder de 14 miljard kilo. De teller van het aantal melk- en kalfkoeien stond begin april op 1,58 miljoen, 44.000 (-3%) minder dan in 2018. De gemiddelde melkgift per koe kwam ruim 2% hoger uit op 8.870 kilo per koe. Dat blijkt uit de Publicatie Zuivel in Cijfers 2019.

Nauwelijks groeiruimte door fosfaatwetgeving

ZuivelNL geeft aan dat er als gevolg van de fosfaatwetgeving sinds 2017 nauwelijks groeiruimte meer is voor melkveebedrijven. In 2019 telde Nederland 6.200 melkveehouders met meer dan 100 melkkoeien, ruim 800 minder dan in 2016. Tot en met 2016 was er sprake van een structurele toename in het aantal bedrijven in deze grootteklasse.

4% van mondiale kaasproductie

Nederlandse zuivelondernemingen verwerkten in 2019 naar schatting 13,85 miljard kilo melk, iets meer dan in 2018. Meer melk werd gebruikt voor de productie van kaas en niet-mager melkpoeder. De kaasproductie nam in 2019 met ruim 1% toe tot een volume van 891 miljoen kilo. Nederland is hiermee goed voor circa 4% van de mondiale kaasproductie.

Uitvoerwaarde gestegen

De totale uitvoerwaarde nam in 2019 met ruim 2% toe tot een bedrag van meer dan € 7,8 miljard. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de productgroep kaas, waar een stijging werd gerealiseerd van ruim 200 miljoen naar € 3,7 miljard (+6%). De stijging was het resultaat van zowel hogere prijzen als een hoger volume.

EU belangrijkste afzetregio

De EU is structureel de belangrijkste afzetregio voor Nederlandse zuivelproducten. In 2019 was de intrahandel goed voor ruim € 5,6 miljard, bijna driekwart van de totale uitvoerwaarde. België, Duitsland en Frankrijk zijn met een gezamenlijk aandeel van ruim 70% de belangrijkste afzetmarkten.

Nederland in top-5 grootste zuivelexporteurs

Het Nederlandse aandeel in de wereldhandel bedroeg bijna 5%. Hiermee behoort Nederland tot de top-5 van grootste zuivelexporteurs in de wereld, samen met Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Wit-Rusland en Duitsland.

Willem Veldman
Jan Willem Veldman Redacteur
Meer over


Beheer