Doorgaan naar artikel

Aantal stalbranden in 2019 daalde een derde

Een stalbrand in 2018 in Werkhoven. - Foto: ANP

Een stalbrand in 2018 in Werkhoven. - Foto: ANP

Vorig jaar waren er 41 stalbranden in Nederland. In 2018 ging het om 60 stalbranden.

Vanaf dit jaar gaat Brandweer Nederland ieder kwartaal rapporteren hoeveel stalbranden er waren en hoeveel dieren daarbij omkwamen. Dat melden LTO Nederland, de Producenten Organisatie Varkenshouderij, Brandweer Nederland, Bond van Verzekeraars en de Dierenbescherming in een gezamenlijk persbericht.

Brandstichting kippenstal: 100.000 kippen kwamen om

Uit de cijfers over 2019 blijkt dat er in totaal 41 stalbranden waren, waarbij ruim 175.000 dieren omkwamen. Daarvan zijn 100.000 dieren (kippen) omgekomen bij 1 stalbrand, die later aangestoken bleek te zijn. Daarnaast kwamen bij andere branden nog eens ruim 70.000 kippen om. Verder werden ruim 5.000 varkens slachtoffer van een stalbrand, evenals 45 runderen, 2 paarden en 3 schapen. Bij ruim de helft van de 41 stalbranden (24) kwamen geen dieren om het leven.

Vergeleken bij 2018 is het aantal branden aanmerkelijk lager, in dat jaar waren en 60 stalbranden. Bij 20 van die branden viel dierlijke slachtoffers. Overigens kwamen daar destijds wel minder dieren bij om het leven, namelijk zo’n 122.000. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de cijfers over 2019 wat vertekend zijn door brandstichting in een kippenschuur waarbij alleen al 100.000 kippen de dood vonden.

Lees verder onder de tweet.

Registratie

Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars (via Stichting Salvage) houden tegenwoordig een duidelijke registratie bij van het aantal stalbranden, het aantal dierlijke slachtoffers en de oorzaak voor zover deze te achterhalen was. Tegenwoordig worden alle branden van of in dierverblijven van alle diersoorten, hobbymatig en/of bedrijfsmatig, geregistreerd. Brandweer Nederland stimuleert de brandweerregio’s stalbranden zorgvuldig te onderzoeken. Steeds meer regio’s geven hier gevolg aan.

Betere conclusies

Door een landelijke eenduidige manier van onderzoek en registratie van (stal)branden kunnen er volgens de organisaties betere conclusies worden getrokken. Dit gaat in 2020 van start, waarbij er per kwartaal gerapporteerd zal worden. „Hoewel stalbranden misschien wel nooit volledig tot het verleden gaan behoren, hebben wij de ambitie om de stallen brandveiliger te maken. Iedere stalbrand is er immers 1 te veel”, aldus de organisaties.

Kleine kans op brand

De kans op een stalbrand is klein. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) concludeerde in 2019 dat die kans ongeveer 1 op 1.000 is bij varkens-, pluimvee- of rundveehouderijen.

Beheer
WP Admin