Aanvraag derogatie opengesteld

Sleepvoetbemesting. - Foto: Ton Kastermans
Sleepvoetbemesting. - Foto: Ton Kastermans

Veehouders kunnen vanaf maandag 3 augustus een aanvraag doen voor derogatie voor de Nitraatrichtlijn. De aanvraagperiode loopt tot 4 september.

Dat blijkt uit de regeling die in de Staatscourant is gepubliceerd. De derogatieaanvraag is normaal altijd in de eerste maand van het jaar. Dit jaar kon de derogatie nog niet worden aangevraagd omdat het Nitraatcomité van de Europese lidstaten pas op 22 juni heeft ingestemd met de uitzonderingsbepalingen voor de Nederlandse veehouderij. Aanvragen voor derogatie kunnen worden gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Meer stikstof uit mest uitrijden met derogatie

Op grond van de derogatie kunnen veehouders meer stikstof uit dierlijke (graasdier-)mest uitrijden op hun grond. De norm is normaal 170 kilo stikstof per hectare, maar bij derogatie is dat verhoogd tot 250 kilo of 230 kilo voor bedrijven op zand en löss.

Aan de derogatie zijn voorwaarden verbonden. Bedrijven moeten minimaal 80% grasland hebben en er mag geen gebruik worden gemaakt van fosfaatkunstmest. Een bemestingsplan en de mestboekhouding kunnen worden gecontroleerd op naleving van de derogatievoorwaarden.

Stikstofuitstoot verminderen

De Europese Commissie heeft nadere voorwaarden gesteld, onder andere om de stikstofuitstoot te verminderen. Een van de voorwaarden is dat boeren op klei- en veengrond alleen gebruik kunnen maken van een sleepvoetbemester bij een buitentemperatuur lager dan 20 °C.

In de voorwaarden die de Europese Commissie stelt aan Nederland staat ook dat in de risicogebieden De Peel, Gelderse Vallei en Twente extra wordt gecontroleerd op naleving van de mestwetgeving. En aan het eind van dit jaar moet een systeem van digitale verantwoording van mesttransporten zijn geregeld.

Meer aandacht voor varkensbedrijven

In de handhaving van de mestregels moet meer aandacht zijn voor varkensbedrijven; 5,5% van de varkensbedrijven moet worden gecontroleerd – al is in de beschikking ingebouwd dat de coronamaatregelen van invloed kunnen zijn op het aantal bedrijven dat wordt gecontroleerd.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer