Doorgaan naar artikel

Aardappellijn lijdt pijn

Foto: Cor Salverius

Foto: Cor Salverius

De maatregelen om corona te beteugelen snijden diep in het vlees van de aardappelketen. Telers, handelaren, verwerkers, groothandel en ook exporteurs kunnen zich er lelijk aan bezeren.

Aardappeltelers zien hun inkomsten verdampen en weten nog niet welke bestemming ze voor hun aardappelen kunnen vinden. Handelaren zien hun omzetten in gevaar komen.

Jarenlang werd investering op investering gestapeld

Verwerkers wringen zich in allerlei bochten om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. De capaciteit van de verwerkingslijnen is flink teruggeschroefd en waar mogelijk is koelruimte gereserveerd. Daarmee zijn de verwerkers ook gekooid in de overlevingsmodus. Daar waar groei altijd het mantra was. Jarenlang werd investering op investering gestapeld. Corona heeft deze groei een halt toegeroepen. In ieder geval tijdelijk. Al zijn er ook betrokkenen die spreken van het nieuwe normaal.

Verwerkers moet broekriem aanhalen

Vast staat in ieder geval dat ook de verwerkers hun broekriem moeten aanhalen. En in een bedrijfstak die gefocust was op groei is dat des te lastiger. In België is Bart’s Potato Company al in financiële moeilijkheden geraakt. Dat kan ook andere overkomen, al zijn betrokkenen er als de kippen bij om de situatie bij Bart’s Potato Company niet exemplarisch te noemen voor de hele sector.

Verdringingsmarkt of tijdelijke dip

Dit laat niet onverlet dat de toekomst van veel aardappelbedrijven in het geding is. Een enkeling gooit een balletje op om het areaal te krimpen. Maar vooralsnog krijgt dit weinig bijval. Belangenorganisaties van handel en verwerking laten zich al helemaal niet horen. Dat is slecht nieuws voor bedrijven waarvan het voortbestaan al aan een zijden draadje hangt.

Mogelijke oplossingen hebben slechts effect als de hele keten er achter gaat staan. Anders blijft het een kruiwagen met kikkers. En dan rest de komende jaren een verdringingsmarkt in plaats van een tijdelijke dip en daarna weer groei.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
John Ramaker

Chef-redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin