Aardappelpoolprijs oogst 2019 gemiddeld € 11,39

De gemiddelde poolprijs van oogst 2019 schommelt tussen € 11,15 en € 11,64. Het verschil tussen de laagste en de hoogste poolprijs is € 5,65. Dat blijkt uit een analyse van de beschikbare informatie.

De gemiddelde aardappelpoolprijs van oogst 2019 per 100 kilo in week 13 bedraagt € 11,64 voor het ras Agria, € 11,38 voor Innovator en € 11,15 voor Fontane. Gemiddeld is dit € 11,39 per 100 kilo. Deze prijzen zijn berekend op basis van de beschikbare informatie van de aardappelhandelshuizen en poolcommissies.

Uitbetalingsprijzen

De gemiddelde prijzen zijn gebaseerd op uitbetalingsprijzen zonder kosten en vergoedingen, zonder (eventuele) effecten van de compensatieregeling, zonder voeropbrengst en gebaseerd op de informatie waarover Food&Agribusiness begin augustus beschikt. Dit betreft de uitbetalingsprijzen van Agrea-Weuthen, APF Holland, Aviko Potato, Eriva, Nedato en Schaap Holland. Flevopool/Q-potato wil nog geen uitspraken doen over een poolprijs noch een bandbreedte aangeven. Daar waar een bandbreedte van toepassing is (Nedato), is de gemiddelde uitbetalingsprijs gehanteerd voor de berekeningen.

50 procent verschil

In het dure seizoen 2018-’19 waren de gemiddelde poolprijzen € 26,94 voor Agria, € 25,65 voor Innovator en € 26,72 voor Fontane. In deze gemiddelde poolprijzen zitten wél kosten zoals weging en tarra en vergoedingen zoals kriel- en kwaliteitstoeslagen verwerkt. Het verschil tussen de laagste en hoogste poolprijs bedroeg toen (€ 13,88) circa 50 procent en dat is in seizoen 2019-’20 (€ 5,65 verschil) ook het geval. In vergelijking met de voorgaande seizoen valt dat verschil van € 5,65 per 100 kilo in absolute zin niet uit de toon, relatief gezien wel.

Poolprijzen vallen niet ontzettend tegen

De gemiddelde poolprijzen van de vijf voorgaande jaren (oogst 2014 – oogst 2018) bedragen per 100 kilo in week 13 € 16,37 voor Agria en € 15,63 voor Innovator. Het ras Fontane is nog maar drie jaar onderdeel van het poolprijzenoverzicht, maar noteerde niettemin met gemiddeld € 16,41 een vergelijkbare poolprijs over oogst 2017 en 2018.

De vooruitzichten voor oogst 2019 lagen tussen € 16 en € 19 op de termijnmarkt en tussen € 14 en € 17 op de fysieke markt. Gezien de marktsituatie en de vooruitzichten voor oogst 2019 tot de start van de coronacrisis en gedurende de crisis, vallen de uiteindelijke poolprijzen niet ontzettend tegen. Zeker in het licht van aprilcontracten eindigend op € 2, cashsettlementprijzen eindigend op € 3,10 per 100 kilo en voeropbrengsten van € 1 tot € 2 per 100 kilo. Voor sommige telers zal de compensatie van maximaal € 6 per 100 kilo niettemin een zeer welkome aanvulling zijn.

Vooruitblik

De coronalast blijft voorlopig nog op de aardappelmarkt drukken. Dat is terug te zien in het lage prijsniveau voor vroege aardappelen van het Belgische PCA/Fiwap. Deze notering daalt al vanaf de start en is met € 1 tot € 2 per 100 kilo deze week op een niveau gezakt dat vergelijkbaar is met 2014. De notering voor het eerst aflopende aprilcontract staat deze week op de termijnmarkt in Leipzig rond € 8,50 per 100 kilo. Zonder de berg aardappelen van de oude oogst die nog tot in augustus worden verwerkt en volle vrieshuizen had de termijnmarktnotering deze periode op zijn minst op € 15 per 100 kilo had kunnen staan.

Vergister

In Duitsland gaan zelfs de nieuwe aardappelen de vergister in, omdat er geen afnemer voor is te vinden. Dit is geen goed voorteken aan het begin van het seizoen. Daarbij draait de industrie nu op slechts 75% tot 80% en de verwachting van de Vavi is dat als alles mee zit deze begin 2021 pas op 100% zit. Komend seizoen ziet er niet rooskleurig uit. Het wordt een seizoen met veel onzekerheden en de tekenen zijn tot dusver dat prijzen laag blijven.

Medeauteur:
Annet Smale

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.