Aardappelsector bezorgd over harde brexit

Bij een harde brexit valt de import en export van poot- en consumptieaardappelen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk stil.

De Nederlandse aardappelsector maakt zich grote zorgen over de stroeve brexit-onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK). Een harde brexit heeft ernstige gevolgen voor de Nederlandse aardappelsector.

Britse importtarieven

De export en import van poot- en consumptieaardappelen valt dan stil. De export van aardappelproducten krijgt mogelijk te maken met Britse importtarieven. “De aardappelsector is erg gebaat bij een overeenkomst tussen de EU en het VK over de onderlinge handel”, zegt directeur Dick Hylkema van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

Verenigd Koninkrijk wordt ‘derde land’ bij harde brexit

Bij een harde Brexit wordt het VK een derde land. De EU verbiedt de import van aardappelen uit derde landen vanwege het risico op ziekte-insleep, zegt Hylkema. “Slechts een paar derde landen zijn uitgezonderd van het importverbod. Andersom kunnen wij ook geen pootaardappelen naar het VK exporteren. Dit remt de opbouw van voldoende uitgangsmateriaal voor bepaalde rassen. Veel Nederlandse pootaardappelbedrijven hebben daar vestigingen.”

Ook de Britten hebben baat bij goede handelsafspraken tussen de EU en het VK. Hylkema: “Een harde Brexit raakt de Schotse pootgoedsector, die veel pootaardappelen exporteert naar EU-lidstaten.”

Minder dan 1%

De sector exporteert jaarlijks tussen de 15.000 en 20.000 ton pootaardappelen naar het VK en zo’n 7.200 tot 18.000 ton consumptieaardappelen. Dat is 2 tot 3% van de totale export van pootaardappelen. Van de geëxporteerde consumptieaardappelen gaat minder dan 1% naar het VK.

Hylkema: “We exporteren aardappelen naar meer dan honderd landen. De schade valt mee bij het wegvallen van de aardappelexport naar het VK. Maar als de Britten een misoogst hebben, gaan er heel veel aardappelen vanuit Nederland naar het VK. In dergelijke jaren lopen we veel inkomsten mis.”

Gevolgen voor aardappelverwerkers

Een harde Brexit kan ook ernstige gevolgen hebben voor de aardappelverwerkers als het VK dan importtarieven instelt, zegt secretaris Hylke Brunt van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI). “Het VK is een belangrijke exportmarkt. De Nederlandse verwerkers exporteren jaarlijks ongeveer 1,7 miljoen ton aardappelproducten. Daarvan gaat een kleine 400.000 ton naar het VK. Dat is een aandeel van bijna 24%. Het VK heeft belang bij de import van aardappelproducten. Het land is niet zelfvoorzienend. We hopen dat er een verstandige deal komt tussen de EU en het VK.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.