Aardappelsector VS blijft chloorprofam gebruiken

28-01-2020 | |
Foto: Sytze Bakker
Foto: Sytze Bakker

In de Verenigde Staten blijft het kiemremmingsmiddel chloorprofam toegelaten.

In de EU geldt een verbod, waardoor het middel met ingang van oogst 2020 niet meer gebruikt kan worden.

Nog jaren toegelaten

In de VS heeft chloorprofam nog jaren een toelating, zei CEO Marc van Herreweghe van aardappelverwerker Mydibel dinsdag 28 januari in Oudenaarde op de aardappeldag van het Belgische onderzoeksinstituut PCA. Maar Van Herreweghe verwacht niet dat de Amerikaanse aardappelsector nog lang over het middel kan beschikken. “Je ziet dat Europa in volksgezondheid en milieubescherming voorop loopt in de wereld. De VS volgt vaak een paar jaar later.”

Plusje op de afzetmarkten

Het verbod in de EU geeft de Europese aardappelverwerkers een plusje op de afzetmarkten. Maar Van Herreweghe gaat dat niet actief uitdragen. “De Europese Commissie heeft chloorprofam verboden omdat de voedselautoriteit EFSA heeft vastgesteld dat het middel risicovoller is dan gedacht. Wij verzetten ons niet tegen het verbod, want de volksgezondheid mag niet ter discussie staan. Ik verwacht dat de Amerikaanse autoriteiten ook snel tot dat inzicht komen.”

Zeer strenge detectienorm

Van Herreweghe noemt de zeer strenge detectienorm voor chloorprofam van 0,01 ppm zorgelijk voor de Europese aardappelsector, omdat residuen van het middel nog een aantal jaren gevonden kunnen worden in aardappelen die zijn bewaard in loodsen waar ooit chloorprofam is gebruikt. De Europese organisatie van aardappelverwerkers (EUPPA) heeft een verzoek ingediend in Brussel om de maximale norm tijdelijk te verhogen van 0,01 naar 0,4 ppm. Van Herreweghe zit in het bestuur van de EUPPA. “Dat verzoek is nu in behandeling. Tevens werkt de EUPPA aan een procedure voor de reiniging van bewaarplaatsen waar chloorprofam is gebruikt. Ook komt er een procedure voor het nemen van aardappelmonsters om ze te analyseren op residuen van chloorprofam.”

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur
Meer over


Beheer