ABAB: lagere melkprijs in 2020 drukt saldo

10-03-2021 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De lagere melkprijs die boeren in 2020 ontvingen, leidde tot een daling van het bedrijfssaldo van melkveehouders.

De melkprijs daalde over 2020 met 8%. Dit vertaalt zich in een daling van het totale bedrijfsresultaat van melkveehouders. Dit blijkt uit cijfers van de melkveebedrijven over 2020 van ABAB Accountants en Adviseurs.

Melkproductie gedaald

De melkproductie per koe daalde met 0,4% tot 9.353 kilogram melk per koe. De groei van melkveebedrijven in 2020 was beperkt. Wel had het gemiddelde melkveebedrijf vijf koeien meer. De totale melkproductie per bedrijf stijgt daardoor met 45.000 kilogram melk.

De lagere melkprijs die melkveehouders ontvingen, zorgde voor een lager koesaldo in 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor. ABAB rekent met koesaldo per fosfaatrecht. Dit kengetal laat zien in welke mate een bedrijf de grootste beperkende factor benut om rendement te maken.

Na correctie van het melkprijseffect is het koesaldo per fosfaatrecht gestegen. Mogelijk hebben veehouders een fosfaatplanning of maken zij vaker gebruik van jongveeopfokkers.

Krachtvoer duurder

De krachtvoerprijzen waren in 2020 hoger. Melkveehouders zijn iets zuiniger gaan voeren. Het mengvoergebruik per koe daalde met ongeveer 100 kilo. Hierdoor zijn de totale krachtvoerkosten ook beperkt gestegen tot € 15 per koe.

De kritieke melkopbrengstprijs is in 2020 met krap € 1 gestegen. Per 100 kilo melk ligt die nu tussen de € 35 en € 35,50 per 100 kilo melk. Volgens ABAB is er op een toenemend aantal melkveebedrijven een neventak. Deze neventakken vangen een aantal kostenposten op.

Meer informatie over voorschotmelkprijzen van diverse zuivelbedrijven vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Purmer
Marleen Purmer Redacteur


Beheer