Doorgaan naar artikel

ABAB: saldo per geit in 2020 gestegen naar € 433

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Het saldo per geit is in 2020 – ondanks de coronacrisis – gestegen tot € 433, ten opzichte van € 391 in 2019.

Ook de melkprijs toont een forse plus. Dat meldt ABAB accountants en adviseurs.

Melkprijs plust bijna 7%

De melkprijs is in 2020 gestegen met 6,7% tot 68,67 cent per kilo melk. De uiteindelijke melkprijs is nog afhankelijk van de nabetalingen, maar zal boven de 69 cent uitkomen, volgens ABAB. De melkproductie per geit is gestegen van 1.169 kilo naar 1.185 kilo. De hoeveelheid kilo vet/eiwit per geit is toegenomen van 88 kilo naar 89 kilo. De veebezetting op de bedrijven is nauwelijks gewijzigd.

Hogere voerkosten

Wel is de omzet van vee licht afgenomen. Steeds meer bedrijven passen hun dekbeleid aan op vervanging van alleen de eigen veestapel. Ook de kosten zijn iets toegenomen. De krachtvoerkosten stegen met 3% per 100 kilogram melk (circa 0,5 cent). De veekosten bleven daarentegen stabiel. Na een aanvankelijke daling in het eerste halfjaar, zijn in het tweede halfjaar de strooiselkosten fors toegenomen. Per saldo zijn de kosten per 100 kilo melk hetzelfde gebleven.

De lichte stijging van de indirecte kosten is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet gecompenseerd door een hogere melkproductie. Door de bouwstop is de melkproductie op bedrijfsniveau ‘slechts’ met 1,6% gestegen, aldus ABAB.

Meer informatie over voorschotmelkprijzen van diverse zuivelbedrijven vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin