ABN Amro: emissies in voedingsindustrie verlagen is moeilijk

28-10 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Steeds meer bedrijven hebben het voornemen om ‘zero emission’ te worden. Niet gek, want er komt steeds meer wetgeving en in 2050 moet de gehele industrie net zero zijn. Onderzoek van ABN Amro laat zien dat de haalbaarheid van emissiedoelen voor de voedings- en genotmiddelenindustrie moeilijk is.

In 2020 moest een reductie van 60% plaatsvinden om de klimaatdoelen te halen. De afgelopen twintig jaar was de gemiddelde emissiereductie 0,1%. Het niveau van broeikasgassen is nagenoeg even hoog als in 1990. Er is jaarlijks een reductie van 6,7% nodig om de doelstellingen te halen. Per euro toegevoegde waarde wordt 0,32 kilo CO2 uitgestoten. Per bedrijf is dit ongeveer 829.000 kilo. In vergelijking met de andere sectoren die bekeken zijn door de analisten van de ABN Amro is dit vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde.

Veel energieverbruik

Waar komt de uitstoot van broeikasgassen in de voedingsindustrie vandaan? Volgens cijfers van CBS en ABN Amro Economisch Bureau komt dit met name door het hoge energie- en watergebruik. Gemiddeld beslaan de energiekosten 26,7% van het totale resultaat van voedingsbedrijven. De waterconsumptie per bedrijf per jaar wordt geschat op 52 miljoen liter. Het watergebruik neemt overigens al enkele jaren af. In 2013 werd er ongeveer 65 miljoen liter per bedrijf gebruikt. In de periode van 2010 tot 2020 daalde de waterconsumptie met 13% , terwijl het aantal bedrijven met 67% toenam in deze periode.

3,3 miljard ton CO2

Voeding heeft een grote rol in de broeikasuitstoot. Dit zit voornamelijk in de productie waarvoor grote hoeveelheden land en water nodig zijn en dat leidt tot ontbossing. De Verenigde Naties (VN) concludeert dat bijna 30% van alle beschikbare landbouwgrond ter wereld – 1,4 miljard hectare – niets oplevert en 250 kubieke kilometer aan water wordt verspild doordat voeding niet op het bord terechtkomt of wordt weggegooid. Wereldlandbouworganisatie FAO schat dat de CO2-voetafdruk van voedselverspilling gelijk is aan de jaarlijkse uitstoot van 3,3 miljard ton CO2. In de totale emissie van bedrijven in de economische sector heeft de voedings- en genotsmiddelenindustrie een aandeel van 2,3%. Hiermee staat de sector volgens de bank in de top 10 van grootste vervuilers.

Decarbonisatie

Om broeikasgasuitstoot te verminderen stelt de ABN Amro dat er meer ingezet op innovatie. De bank geeft zelf ook toe dat er op dit moment weinig tot geen nieuwe decarbonisatie-opties zijn. Toch zijn er mogelijkheden, volgens de analisten, zoals het verbeteren van de energie-efficiëntie zoals het gebruik van restwarmte of een warmtepomp. “Deze implementatie is relatief eenvoudig, maar de reductie die plaatsvindt is dan relatief laag,” schrijft senior econoom Casper Burgering. Daarnaast is het effectiever omgaan met materialen van essentieel belang. Het reduceren van afvalstromen en deze beter benutten bijvoorbeeld door biogas te produceren. Dit heeft ook nog een ander voordeel: minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

De totale uitstoot van de Nederlandse economie nam in dertig jaar tijd met 16% af. Dit is een daling van 0,5% per jaar en met dit tempo is het volgens ABN Amro ‘onbereikbaar’ om te afgesproken doelen te halen.

Hilhorst
Alieke Hilhorst Redacteur


Beheer