ABN Amro: grotere druk op marges in agrisector in 2023

25-11 | |
ABN Amro verwacht dat de volumes in de gehele agrarische sector dit jaar met 2% krimpen; dit komt vooral door een afname van de productie in de glastuinbouw. Foto: Roel Dijkstra
ABN Amro verwacht dat de volumes in de gehele agrarische sector dit jaar met 2% krimpen; dit komt vooral door een afname van de productie in de glastuinbouw. Foto: Roel Dijkstra

Vraaguitval door minder koopkracht kan in 2023 voor grotere druk op de marges zorgen in de agrisector.

Dat concludeert ABN Amro in de Sectorprognose Agrarisch 2022-2023. De bank benadrukt dat er grote verschillen zijn tussen de subsectoren en dat de prognoses met grote onzekerheden zijn omgeven.

Het jaar 2022 staat in het teken van enorme kostenstijgingen voor energie, veevoer en kunstmest. Toch houden veel agrarische sectoren zich nog staande. In veel gevallen zijn de afzetprijzen van agrarische producten voldoende gestegen om de hogere kosten te compenseren. ABN Amro verwacht dat de volumes in de gehele agrarische sector dit jaar met 2% krimpen; dit komt vooral door een afname van de productie in de glastuinbouw.

ABN Amro: grootste krimp bij sierteelt

Het kabinetsbeleid om de stikstofuitstoot te verminderen, zal volgens de bank komend jaar nog beperkte invloed hebben op de productie in de veehouderij. De grootste krimp als gevolg van de afnemende koopkracht verwacht ABN Amro in 2023 voor de sierteelt. Naast de vraag zal ook de productie afnemen als gevolg van de hoge kosten. In de glasgroenteteelt hebben veel bedrijven vanwege de hoge energieprijzen hun teeltstrategie aangepast, waardoor producten later op de markt komen. In de winter is er dan een tekort, terwijl er in de zomer een risico op overschot is.

Hogere prijzen voor producten als melk, eieren en pluimveevlees

Ook voor de veehouderij blijven de kosten hoog in 2023. Tot nu toe konden veel ondernemers dit compenseren met hogere prijzen voor producten als melk, eieren en pluimveevlees. In de varkenshouderij zetten de hoge kosten voor veevoer, energie en arbeid de marges onder druk. Deze sector heeft volgens ABN Amro meer moeite dan de andere subsectoren om voldoende rendement te behouden. De akkerbouw heeft, mede door beter dan verwachte oogsten en gunstige prijzen, goed gepresteerd; voor 2023 ligt een stabiele ontwikkeling van de volumes in het verschiet.

Een kleinere vraag vanuit belangrijke afzetlanden en van Nederlandse consumenten kan uiteindelijk de prijzen in de hele voedselketen onder druk zette

ABN Amro signaleert dat veel bedrijven, als gevolg van de verminderde koopkracht, stuiten op de grens van wat consumenten bereid zijn te betalen. “Een kleinere vraag vanuit belangrijke afzetlanden en van Nederlandse consumenten kan uiteindelijk de prijzen in de hele voedselketen onder druk zetten”, zegt sectoreconoom Nadia Menkveld. “Hoewel de kostenstijgingen over het hoogtepunt heen lijken te zijn, is het voor veel bedrijven de vraag of zij deze kosten kunnen blijven doorberekenen.”

Willem Veldman
Meer over


Beheer