ABN Amro: minder vleeskuikens door Beter Leven-kip

Foto: Peter Hilz
Foto: Peter Hilz

De keuze van supermarkten voor Beter Leven-kip (BLk) versnelt de transitie naar een diervriendelijkere vleeskuikenhouderij. Dit zal leiden tot een daling van het aantal vleeskuikens in Nederland met 15 tot 25% in de komende vijf jaar. Dit verwacht ABN Amro.

Dierenwelzijn, milieu en portemonnee liggen echter niet in elkaars verlengde, aldus de bank. Pluimveehouder en consument maken afweging tussen dierenwelzijn, milieu en portemonnee.

Diervriendelijkere houdsystemen

De Nederlandse pluimveehouderij bevindt zich in de top als het gaat om de transitie naar diervriendelijkere houdsystemen, schrijft ABN Amro. Zo leeft 90% van de leghennen in systemen waar ze vrij kunnen bewegen; in Europa ligt dit gemiddelde op 52%. Het aandeel ‘biologische’ leghennen stijgt naar 10% en dat van vrije-uitloophennen in 2025 naar een kwart, verwacht de bank. Ook bij de vleeskuikens vindt een transitie plaats naar diervriendelijkere houdsystemen. ABN Amro verwacht dat het aandeel pluimveevlees met een Beter Leven-keurmerk toenemen van 5 tot 10% nu naar 60 tot 80% in 2025. Daarbij is het van belang dat er voldoende ruimte is om uitloop te realiseren, naast daglicht een van de voorwaarden voor dit keurmerk. “De overheid (gemeenten en provincies) bepaalt in belangrijke mate of Nederland zelf in de toegenomen vraag naar BLk-kuikenvlees kan voorzien of moet uitwijken naar het buitenland”, aldus Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven van ABN Amro.

Daling aantal vleeskuikens

Deze transitie naar BLk zal volgens de bank waarschijnlijk leiden tot een daling van het totaal aantal vleeskuikens met 15 tot 25%. Hier is een eventuele extra daling als gevolg van de stikstofregelgeving niet meegenomen.

Dierenwelzijn en goede beloning voor boeren

Consumenten in Nederland en Duitsland letten bij de aankoop van pluimveevlees en eieren op dierenwelzijn, maar vinden een goede beloning voor boeren minstens zo belangrijk. Zo zijn circa 7 van de 10 consumenten bereid meer te betalen voor kip en eieren als vleeskuikens en leghennen voldoende ruimte krijgen en boeren beter worden betaald. Dat blijkt uit onderzoek dat ABN Amro onder ruim 1.100 Nederlandse en ongeveer even zoveel Duitse consumenten heeft laten verrichten.

De sleutel voor verlaging van de CO2-uitstoot ligt mede in de gebruikte grondstoffen voor pluimveevoer

Supermarkten kiezen vlucht naar voren

Dat ook supermarkten de vlucht naar voren kiezen als het gaat om dierenwelzijn en de algemene verwachting dat de consumptie van kip en eieren de komende jaren zal toenemen, biedt volgens ABN Amro een gezonde basis voor de Nederlandse pluimveehouderij. Mits ondernemers de ruimte kunnen creëren om hun bedrijf te verduurzamen en hun verdienmodel goed blijft.

Versnelling in veranderende vraag consumenten

ABN Amro verwacht de komende vijf jaar een versnelling in de veranderende vraag van consumenten en supermarkten. “Hierdoor zal het aantal dieren flink afnemen en het dierenwelzijn stijgen”, zegt Berntsen. “De grotere aandacht voor dierenwelzijn heeft echter óók een keerzijde. Meer beweging is goed voor het dier, maar minder goed voor het milieu. Dat komt omdat het een hoger voerverbruik en een hogere CO2-voetafdruk tot gevolg heeft. De sleutel voor verlaging van de CO2-uitstoot ligt mede in de gebruikte grondstoffen voor pluimveevoer.”

Hogere kosten, hogere prijs

Volgens Berntsen loopt de Nederlandse mengvoerindustrie voorop in de kennis over reststromen en het verkleinen van de CO2-voetafdruk van grondstoffen. “Met deze kennis zijn mengvoerleveranciers in staat om pluimveehouders te ondersteunen bij het verlagen van de milieu-impact. Echter geldt hier dat extra duurzaamheidseisen leiden tot hogere kosten. Om dit op te vangen, zal de consument zal een hogere prijs moeten betalen om deze transitie vol te houden.”

Meer prijsinformatie over vleeskuikens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Bijleveld
Hans Bijleveld RedacteurBeheer