ABN Amro: prijsverschillen landbouwgrond worden groter

12-12-2019 | Laatste update op 15-03 | |

De prijsverschillen in landbouwgrond nemen de komende jaren verder toe. Dat meldt ABN Amro Agrarische Bedrijven in een grondmarktanalyse.

De prijzen voor grasland staan door stikstofmaatregelen en bedrijfsbeëindigingen onder druk, terwijl akkerbouwland door schaarste en een stabiele vraag verder in prijs zal stijgen. Bovendien zullen de prijsverschillen tussen courante en niet-courante percelen verder toenemen. Niet-courante percelen zijn bijvoorbeeld minder productief, hebben een ongunstige ligging of kleine omvang of zijn gevoeliger voor droogte.

Kentering

De gemiddelde prijs waarvoor landbouwgrond wordt verhandeld, is in de afgelopen zeven jaar met circa 30% gestegen, berekent ABN Amro. Dit jaar is echter een kentering zichtbaar, met dalende prijzen in het eerst halfjaar. Hoewel de prijzen voor bouwland in het derde kwartaal nog stegen, bleef de prijs van grasland in de grootste delen van Nederland gelijk of daalde.

Verder onder druk

De bank verwacht dat de prijs voor grasland in de komende vijf jaar verder onder druk komt te staan en sluit een prijsdaling niet uit. Het rendement in de melkveehouderij is beperkt en daar hebben de melkveehouders last van. Door gebrek aan opvolging en het stikstofbeleid is er minder perspectief. Hierdoor neemt het aanbod grasland sneller toe dan de vraag. Daarentegen zal de prijs van kwalitatief bouwland juist verder stijgen door schaarste en een goede vraag, met als gevolg dat de kloof tussen gras- en bouwland groeit.

Rentmeesterschap

ABN Amro vindt het belangrijk dat grond in handen blijft van boeren. “De waardestijging van grond is belangrijk geweest voor de opbouw van vermogen door boeren en tuinders. Daarom is het belangrijk dat boeren grond niet alleen bewerken, maar ook bezitten”, zegt Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven. “Het bezit van grond stimuleert het rentmeesterschap dat in de genen zit van boeren, want eigen grond, daar zorg je extra goed voor.”

Essink
Stefan Essink Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.