ABN-Amro-specialist: ‘Zeugenbedrijf heeft buffer’

01-07-2020 | |
Robert Stienen (52) is specialist varkenshouderij bij ABN Amro. - Foto: Bert Jansen
Robert Stienen (52) is specialist varkenshouderij bij ABN Amro. - Foto: Bert Jansen

Voor varkenshouders is 2019 een goed jaar geweest en het eerste kwartaal van 2020 is positief begonnen. Dat ziet ook Robert Stienen, specialist varkenshouderij bij ABN Amro. Hij geeft aan dat vooral zeugenhouders voldoende buffers hebben opgebouwd om een prijsdal op te vangen.

Zijn de financiële tekorten bij varkensbedrijven hiermee goedgemaakt?

“Voor zover er nog tekorten waren op incidentele bedrijven zijn die in het voorjaar 2020 verder ingelopen.”

Is ook voldoende buffer aangelegd?

“Over het algemeen is door zeugenhouders en gesloten bedrijven voldoende buffer gerealiseerd in 2019 en begin 2020 om een toekomstig prijsdal zelfstandig te kunnen overbruggen. De vleesvarkensbedrijven hebben weliswaar een bovengemiddelde varkensprijs ontvangen, maar die hebben daarentegen ook dure biggen opgelegd. Daardoor lag hun winst voor een gedeelte in de stal in april van dit jaar. Met de daling van de varkensprijzen dalen de biggenprijzen enigszins mee, maar onvoldoende om dit volledig te compenseren. Ongeveer 25% van de vleesvarkensbedrijven heeft het financieel nog lastig.”

Bekijk het verloop van de varkens- en biggenprijzen via Foodagribusiness.nl/markt

Hoe groot moet volgens u de buffer zijn?

“Onze stelregel is dat een bedrijf een jaar, met prijsniveau als in 2015, zelfstandig moet kunnen overbruggen, zonder aanpassingen van de bancaire verplichtingen. Hierbij gaan we ervan uit dat er een buffer moet zijn van € 250 tot € 300 per gemiddeld aanwezige fokzeug en € 10 tot € 20 per gemiddeld aanwezig vleesvarken.”

“Of dit bedrag daadwerkelijk aan liquide ruimte aanwezig moet zijn, is afhankelijk van de prestaties van een individueel bedrijf en de specifieke (financierings)lasten van dat bedrijf. Als er bijvoorbeeld al een flinke buffer in de exploitatie zit, hoeft dat niet altijd in de vorm van liquiditeit of ruimte binnen het bankkrediet aanwezig te zijn.”

Het jaar is financieel goed begonnen, toch biedt ABN Amro varkenshouders aan om de aflossingen en rente op te schorten. Is daar belangstelling voor?

“De meeste zakelijke klanten van ABN Amro, zowel MKB als agrarisch, hebben de mogelijkheid gekregen om rente en aflossingen gedurende zes maanden op te schorten vanwege de coronacrisis. De bank heeft voor deze generieke maatregel gekozen omdat de gevolgen op dat moment niet bekend waren en we de klanten hierin wilden ondersteunen. In principe hebben varkenshouders deze opschorting, zoals het er nu naar uitziet, niet nodig. Uit voorzorg heeft een aantal varkenshouders toch gebruikgemaakt van deze mogelijkheid, waarbij ze achteraf altijd nog extra kunnen aflossen.”

Het enkel willen groeien is bijna nooit meer een doel op zich

Afgelopen halfjaar zijn er meer investeringsaanvragen geweest. Zet deze trend door?

“Investeringen in de varkenshouderij zijn vooral gericht op verbetering van de structuur binnen een bedrijf, waaronder de kwaliteit van arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en omgeving. Hoewel dit veelal gepaard gaat met schaalvergroting om de investering rendabel te maken, is enkel het willen groeien bijna nooit meer een doel op zich.”

“We zien de meeste ontwikkelingen bij de bedrijven die (ook) fokzeugen hebben. Ten eerste omdat op deze bedrijven in 2017 en 2019 het meeste rendement is gemaakt en ten tweede omdat op deze bedrijven de inrichting eerder aan vernieuwing toe is.”

Lees ook: Coronacrisis zorgt voor dip in saldo varkenshouders

In de voerwinst- en saldoberekeningen van Agrimatie is in april en mei een dip te zien. Waarschijnlijk is de coronacrisis hier voor een groot deel debet aan. Verwacht u dat dit veel invloed zal hebben op heel 2020?

“Wisselende varkensprijzen zijn binnen de varkenshouderij altijd al ‘part of the game’. Dat de prijzen in 2019 hoog waren, is het gevolg van Afrikaanse varkenspest in China en Oost-Europa. Het coronavirus heeft zeker ook invloed op de vraagkant, zoals vanuit de horeca en de vakantielanden in Zuid-Europa. Er zijn echter meerdere facetten die invloed hebben op de prijs, zodat voorspellen altijd lastig blijft. Ondanks het wereldwijde tekort aan varkensvlees blijft het spannend of de slachterijen en de verwerkende industrie in Nederland en Duitsland in de benen blijft. Daarnaast is de dreiging van Afrikaanse varkenspest nog niet voorbij.”

Ondanks de lage basisrente is financiering van bedrijven niet makkelijker geworden. Lees meer over (alternatieve) financiering op de themapagina

Waninge
Judith Waninge Freelance redacteur


Beheer