ABN Amro: technische maatregelen stikstofreductie goedkoper dan opkoop

21-10 | |
Emissiearme vloeren zijn met een kostenpost van € 23 – € 27 per kilo veel goedkoper dan opkoop van een bedrijf. - Foto: Herbert Wiggerman
Emissiearme vloeren zijn met een kostenpost van € 23 – € 27 per kilo veel goedkoper dan opkoop van een bedrijf. - Foto: Herbert Wiggerman

Technische en managementmaatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen zijn kosteneffectiever dan opkoop of verplaatsing van bedrijven. Dat concludeert ABN Amro uit een onderzoek dat de bank heeft laten doen door het CLM.

Door een slimme combinatie van maatregelen zou een reductie mogelijk zijn van een kwart tot een derde tegen jaarkosten van € 16 – € 22 per kilo vermeden stikstofuitstoot. Die kosten zijn omgerekend € 1,60 per 100 kilo melk.

Opkoop kost € 49 tot wel € 84 per kilo gereduceerde stikstofemissie, dagontmesting in combinatie met mestvergisting is veel goedkoper met een prijskaartje van € 13 per kilo minder stikstofuitstoot. Emissiearme vloeren zijn met een kostenpost van € 23 – € 27 per kilo ook veel goedkoper dan opkoop van een bedrijf.

Kosten van diverse methoden berekend

Het CLM heeft van diverse methoden om de stikstofemissie op een melkveebedrijf te verminderen de kosten berekend en uitgedrukt in euro per kilo vermeden N-uitstoot. Dit is gedaan voor een fictief gemiddeld, grondgebonden bedrijf met 70 hectare en 120 stuks melkvee, en een totale N-emissie via ammoniak van ruim 3.100 kilo (26,4 kg per koe per jaar).

Bij bedrijfsverplaatsing en -beëindiging maakt het financieel nogal wat uit of de grond wordt afgewaardeerd of niet. Zonder afwaardering kost bij bedrijfsbeëindiging een kilo stikstofreductie € 49 – € 56, met afwaardering loopt dat op tot € 84. Aan de andere zijde van het kostenspectrum ligt het toevoegen van magnesiumchloride aan drijfmest, waardoor struviet ontstaat. Dit reduceert de stikstofemissie met 13% en kost maar € 12 per kilo reductie. De Lely Sphere-stal zou de emissie met ruim een kwart verlagen tegen € 18 per kilo stikstofreductie.

Mest verdunnen blijkt duur

Eenvoudig is niet altijd het goedkoopst, zo blijkt. Mest verdunnen met water bijvoorbeeld levert 95 kg emissiereductie op maar kost per kilo stikstof evenveel als een bedrijfsverplaatsing: € 50. Deze kosten zitten vooral in de benodigde extra mestopslagruimte. Wel heel kosteneffectief is een minimale jongveebezetting.

Ook andere managementmaatregelen, zoals eiwitverlaging in het voer, zijn erg kosteneffectief. Vooral combinaties van maatregelen leveren hoge reducties tegen relatief lage kosten, zo blijkt uit de berekeningen.

Financiële ondersteuning voor boeren

De berekeningen zijn volgens Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro, goed bruikbaar in de gebiedsprocessen waar de stikstofpuzzel gelegd moet worden. Hij pleit voor een pragmatische aanpak, met een mix van innovaties, managementmaatregelen en uiteindelijk ook structuurmaatregelen zoals bedrijfsverplaatsing en vrijwillige opkoop. Ook pleit hij voor financiële ondersteuning bij het doorvoeren van de maatregelen, omdat veehouders de kostprijsstijgingen van de maatregelen zelf niet kunnen ophoesten.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Meer over


Beheer