Doorgaan naar artikel

ABN Amro: tekort personeel en hoge kostprijs belemmeren groei

Foto: ANP premium

Foto: ANP

Economisch herstel in food en agri lijdt onder een tekort aan personeel en hoge grondstoffenprijzen.

Dat schrijft ABN Amro in de sectorprognoses 2021-2022. In het algemeen is sprake van onverwacht snel herstel van de coronacrisis. De groeiverwachtingen zijn naar boven bijgesteld, maar in onder andere de food- en agrisector is sprake van groeipijnen, ook doordat de oogst in sommige gevallen kleiner is dan vorig jaar.

Onzekerheid in het stikstofdossier

In de varkenshouderij en de melkveehouderij is nog sprake van een klein minnetje (0,5 tot -2%), de voedingsmiddelenindustrie en de groothandel in voedingsmiddelen realiseren een klein plusje in de economische groei (1,5 tot 2%). Volgens het rapport van de bank speelt in de landbouw een aantal factoren een rol, waaronder de onzekerheid in het stikstofdossier. ‘Veehouders hangt de stikstofproblematiek als het zwaard van Damocles boven het hoofd. Nog altijd lijkt een oplossing ver weg, waardoor veel veehouders in grote onzekerheid verkeren.’

Hoge voer- en gasprijs

In de varkenshouderij zorgt de stoppersregeling tot een krimp van het volume. Een afname van de vraag (met name vanuit China) zorgt voor druk op de prijzen.

Tegelijk zijn de voerkosten hoger voor met name pluimveehouders en varkenshouders en iets minder voor melkveehouders. In de glastuinbouw is de hogere gasprijs een zorgpunt.

Personeel horeca

Dat de horeca weer open is gegaan, heeft gezorgd voor een volumetoename van 2%. Ondernemers voelen echter nog steeds belemmeringen, met name door het personeelstekort. Dat speelt volgens het CBS voor 18% van de ondernemers. Het personeelstekort speelt nu meer dan voor de coronacrisis.

Beheer
WP Admin