ABN: buitenlandse vraag naar Nederlands landbouwproduct blijft hoog

16-01-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De vraag uit het buitenland naar Nederlandse voedingsmiddelen blijft ook in 2020 hoog. Dat verwacht ABN Amro in haar agrarische sectorprognose.

Het belangrijkste afzetland voor Nederlandse voedingsmiddelen is Duitsland, ziet ABN. Het afgelopen jaar was dit land dan ook de belangrijkste bestemming voor Nederlandse landbouwproducten. Daar zullen de particuliere bestedingen stijgen, verwacht ABN naar aanleiding van stijgende lonen en een gunstig begrotingsbeleid, en dus een toenemende vraag van onze oosterburen.

Meer consumptie in Verenigd Koninkrijk

Ook in het Verenigd Koninkrijk, na Duitsland een van de belangrijkere afnemers, zal de consumptie toenemen. Ondanks de brexit, die volgens ABN naar verwachting een ‘zacht’ karakter krijgt, zullen de Britten in 2020 1,2% meer consumeren.

China

De grootste groeier wat betreft interesse in Nederlandse landbouwproducten, is China. Afgelopen jaar steeg de uitvoer ook al met maar liefst 25%. Deze snelle stijging heeft alles te maken met de uitbraak van Afrikaanse varkenspest. De groei van de uitvoer wordt naar verwachting voorlopig vooral gestuwd door een stijgende vraag naar vlees vanuit China, wat terug te zien zal zijn in hogere exportcijfers voor 2020 en 2021.

Productievolumes gedomineerd door binnenlandse factoren

Voor de Nederlandse producent is 2020 nog geen gelopen race. De productievolumes van de Nederlandse land- en tuinbouw worden vooral gedomineerd door binnenlandse factoren. Zoals de effecten van weersomstandigheden, arbeidstekort, sanering varkenshouderij, fosfaatrechten voor varkens- en pluimvee en de discussie rondom stikstof. Ook voorziet ABN problemen in de oogsttijd vanwege een blijvend tekort aan arbeidskrachten.

van Rooijen


Beheer