Doorgaan naar artikel

ABN: potentie groei markt agrirobots 13% per jaar

Het Nederlandse aandeel is relatief groot vanwege de sterke positie in melk- en voerrobots. Foto: Koos Groenewold

Het Nederlandse aandeel is relatief groot vanwege de sterke positie in melk- en voerrobots. Foto: Koos Groenewold

De omzet van Nederlandse agritechbedrijven kan in 2030 stijgen naar € 2,5 miljard. Dat is een groei van 13% per jaar. Wereldwijd heeft de markt de potentie te groeien met 15%. Dat schrijft ABN Amro in een nieuw rapport over robotisering in de agrarische sector.

ABN schat de huidige omzet van Nederlandse agritechfabrikanten op € 715 miljoen. Dat is een marktaandeel van 11,5% in de wereldwijde markt, die de bank schat op ruim € 6 miljard. Het Nederlandse aandeel is relatief groot vanwege de sterke positie in melk- en voerrobtos. Daarbuiten is het marktaandeel ‘aanmerkelijk lager’.

Potentie van veldrobots

ABN ziet sterke groeipotentie in de minder volwassen markten, waarin de positie van Nederlandse fabrikanten op dit moment nog relatief zwak is. De bank verwacht dat de potentie van veldrobots in 2030 in Nederland ‘nog lang niet volledig benut’ is. De afzetwaarde is dan wel vijftien keer zo groot als nu. Onder de agritechmarkt vallen diverse type veldrobots, drones, melk- en voerrobots en aanverwante hardware en diensten.

Lees ook: Rabobank: ruim 60% akkerbouwers wil precisielandbouw

Tekort aan arbeidskrachten

Een belangrijke aanjager voor de groei van de markt is de schaarste en grote afhankelijkheid aan personeel binnen de sector, waardoor de kosten van arbeid toenemen. Begin 2020 heeft 18% van de Nederlandse agrarische bedrijven een tekort aan arbeidskrachten, wat ze ervaren als een belemmering. Inmiddels is dit iets minder dan 14%, maar nog altijd veel meer dan de ruim 3% van vier jaar geleden, zo schrijft ABN. Naar verwachting neemt het tekort aan arbeidskrachten de komende jaren nog verder toe. Het probleem speelt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

Bodemverdichting

Een andere aanjager is het grotere belang van duurzaamheid. Aspecten als een hogere productie op het beschikbare landbouwareaal en de efficiëntieslag die hiervoor nodig is, spelen hierin een rol. ‘Daarmee wordt duidelijk dat het opvoeren van traditionele mechanisatie tekort schiet om de toenemende schaarste het hoofd te bieden. Naast het feit dat de inzet hiervan nog steeds arbeidsintensief is, belast dit ook de bodem relatief sterk. Met name bij bemesters, maaidorsers, bietenrooiers en landbouwkippers is de belasting bij het telen van mais, graan en rooivruchten dusdanig hoog dat sprake is van bodemverdichting’, aldus ABN Amro.

Knelpunten oplossen

Om de groei van de agritechmarkt mogelijk te maken, moeten er nog wel een aantal knelpunten opgelost worden. Onder andere de Nederlandse en Europese wetgeving die belemmerend werkt voor het gebruik van robots. Ook is er veel kennis aanwezig, maar is deze versnipperd en komt die nog te weinig terecht in ‘het veld’.

Ook het knelpunt van toegang tot kapitaal en subsidies wordt genoemd. Agritechbedrijven voelen zich te weinig ondersteund door innovatieprogramma‘s. Wanneer de knelpunten opgesplitst worden, wordt het goedkoper om robots te ontwikkelen en daarmee het verdienmodel beter. Een oplossing die de bank hiervoor aandraagt is de ontwikkeling van korte ketens, waarin machinebouwer en boeren en tuinders samen innoveren.

Beheer
WP Admin