ABS: mestfraude mag niet getolereerd worden

Foto ter illustratie. Foto: Henk Riswick
Foto ter illustratie. Foto: Henk Riswick

“Frauduleus handelen bij de mestverwerking mag en kan in geen enkel geval getolereerd worden. Mestverwerkers die zich hieraan schuldig maken, brengen niet alleen zichzelf en hun goedbedoelende collega’s in diskrediet, maar even belangrijk is dat ze het vertrouwen dat in hun gesteld wordt door de landbouwers en bij uitbreiding de maatschappij in het gedrang brengen. Dit wordt terecht een misdrijf genoemd.”

Dat stelt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) naar aanleiding van de reeks invallen bij Belgische en Nederlandse mestbedrijven wegens verdenking van fraude.
“Het is jammer om vast te moeten stellen dat een dergelijke actie van de gerechtelijke politie nodig is. Maar als het kan helpen om het vertrouwen in de mestverwerking terug op een hoger peil te helpen, dan kunnen wij er niet omheen en dit in het belang van de hele maatschappij”, aldus het ABS.

De complexe en strikte mestwetgeving zorgt er wel voor dat een fout, zonder enig gevolg voor het milieu of de waterkwaliteit snel gemaakt is

De bond erkent dat er wel eens iets fout loopt bij de mestverwerking. “Als landbouworganisatie ervaren we dit ook, zij het wel met enige nuance. Het grootste deel van de mestverwerkers doen hun taak goed. De complexe en strikte mestwetgeving zorgt er wel voor dat een fout, zonder enig gevolg voor het milieu of de waterkwaliteit snel gemaakt is. Ook deze kleinere overtredingen komen in de statistieken en kunnen het beeld vertekenen.”

Belangrijke pijler in het mestbeleid

Maar, stelt de Belgische boerenorganisatie ‘als je betaalt voor een dienst, dan moet je erop kunnen vertrouwen dat die correct verloopt. Dat geldt voor alles, ook voor de mestverwerking. De verwerking van mest tot andere producten die een toegevoegde waarde hebben in de hele maatschappij (denk maar aan de mestkorrels voor jouw tuin), is een belangrijke pijler in het mestbeleid’.

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.