Acacia Water: dripirrigatie voorkomt 60% verdamping

Met ondergrondse druppelirrigatie wordt 60% waterverlies door verdamping voorkomen en verzilting van de landbouwgrond gemeden.

Dat meldt waterspecialist Acacia Water, nu de eerste resultaten bekend zijn van het project Deltadrip in Zeeuws-Vlaanderen. Ondergrondse druppelirrigatie – kosten: € 8.000 tot 10.000 per hectare – wordt hierin vergeleken met traditionele beregening met de haspel.

Gebrek aan zoet water voor irrigatie door droogte

Voor het derde jaar op rij heeft de landbouw te maken met extreme droogte. Het kost veel moeite om aan voldoende zoet water te komen voor irrigatie. Dat kost niet alleen gewasontwikkeling, maar intensief gebruik van zoetwaterbronnen brengt ook het risico op verzilting van de bron mee en daarmee mogelijk schade aan het gewas. De landbouw zoekt innovatieve oplossingen om klimaatbestendig te zijn.

Lees verder onder de foto

Watergift met een druppelslang aan de oppervlakte. - Foto: Acacia Water
Watergift met een druppelslang aan de oppervlakte. - Foto: Acacia Water

Druppelirrigatie waterbesparend

In het project Deltadrip doet Acacia Water met akkerbouwbedrijf Maatschap Waverijn, onderzoeks- en adviesbureau Delphy en de provincie Zeeland, nu ook onderzoek naar een innovatieve en waterbesparende methode voor irrigatie.

De proef loopt sinds 2019 in Philippine, Zeeuws-Vlaanderen. Volgens Acacia Water verkleint druppelirrigatie de druk op de schaarse zoetwaterbronnen, onttrekt het minder water aan de bodem en met een lagere snelheid. Dit heeft een positief effect op het voorkomen van verzilting. Dit seizoen ligt de proef in de zaaiuien.

Beregening met de haspel. - Foto: Acacia Water
Beregening met de haspel. - Foto: Acacia Water

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.