Business Development & Innovatie voor de Food & Agribusiness

Succesvol inspelen op trends en ontwikkelingen is voor veel bedrijven een stevige uitdaging. Mensen werkzaam in de food- en agrisector overtuigen van uw product of dienst vergt creativiteit en innovatiekracht. Maar hoe speelt u effectief in op de markt van morgen met de juiste toegevoegde waarde? Na afloop van de collegereeks Business Development & Innovatie voor Food & Agribusiness bent u beter in staat om voor uw organisatie (product)ontwikkeling en -vernieuwing om te zetten naar concrete stappen. Ook weet u tot een innovatiestrategie te komen in lijn met uw bedrijfsstrategie en kunt u omgaan met interne weerstanden. U bent in staat om de vernieuwingsstrijd aan te gaan en mensen weer voor u te winnen. U wordt geïnspireerd door vooraanstaande hoogleraren en sprekers uit de praktijk!

De collegereeks wordt georganiseerd in samenwerking met Food & Agri Business Academy en Nyenrode Business Universiteit. Met inspirerende hoogleraren en sprekers uit de praktijk!

Krijg tijdens deze collegereeks onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Waar liggen kansen voor het leveren van toegevoegde waarde in de food- en agrisector?
 • Wat maakt een innovatie tot een succes?
 • Welke rol spelen big data?
 • Hoe vergroot ik het innovatief vermogen om voorop te lopen in een concurrerende markt?
 • Hoe start ik een effectief innovatieproces en neem ik anderen hierin mee?
 • Welke strategische concepten zet ik in bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten voor de ondernemers van morgen
 • Hoe toon ik leiderschap in het vernieuwingsproces?

Programma

College 1 | Het versterken van de innovatiemindset
Dit college richt zicht op de praktische acties die u in uw food & agribusiness kunt nemen ter versterking van innovatiekracht.  Hoe kunt u innovatiekansen ontdekken en benutten? Hoe zorgt u ervoor dat u de creativiteit van uw medewerkers benut om ambitieuze doelen te realiseren? Hoe creëert u een innovatiecultuur? De masterclass is interactief en er is veel ruimte tot dialoog. Deelnemers formuleren hun inzichten in een eigen mindmap die zal uitgroeien tot een actieplan voor uw organisatie. In de laatste 15 minuten van het college houdt prof. Gaspersz een connected thinking sessie met de deelnemers, die circa 100 kansen voor uw onderneming zullen opleveren. Die krijgt u achteraf toegestuurd.
 • 3 effectieve methoden om de innovatiekracht in een organisatie te vergroten
 • Hoe versterkt u het innovatiegericht leiderschap?
 • Leer het geheim van de meest innovatieve organisaties
Prof.dr. Henk W. Volberda, Professor of Strategic Management & Innovation | Int. Strategy & Marketing Group | Amsterdam Business School | University of Amsterdam 
College 2 | Snelle technologische ontwikkelingen: moeten we ons aanpassen? En zo ja, hoe dan?
 • Trends en technologische ontwikkelingen die ondernemingen in de food & agrisector raken
 • Processen lopen nu nog vaak op de oude manier, moet het anders?
 • Verbeteren van processen en van ketens
 • Lean denken en doen als handvat voor verbeteringen van werkwijzen
Prof. dr. Bert Kerstenvoorheen hoogleraar Bedrijfsprocessen en ICT, Nyenrode Business Universiteit
College 3 | Veranderen: the eye of the beholder
Leiderschap wordt vormgegeven in het proces tussen de persoon van de leider, de kenmerken van de volgers en die van de situatie. Leiderschap komt dan tot uitdrukking in de bekwaamheid van een leider om anderen te beïnvloeden en in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen en het succes van de afdeling of organisatie waar zij werken. Het gaat daarbij in feite steeds om de vraag over de mate van ‘fit’ tussen leider, medewerkers en context. In de bijeenkomst gaan we nader in op de volgende vragen:
 • Wat voor leiders hebben we in de Food & Agribusiness nodig?
 • Wat doen effectieve leiders en hoe word je een effectieve leider?
 • Wat is de invloed van maatschappelijke economische ontwikkelingen op de eigen organisatie, op business development en op het denken over leiderschap in de organisatie?
 • In welke fase van de groeicurve zit de eigen organisatie en welke veranderstrategie vereist dat?
Prof. dr. Jaap van Muijen, hoogleraar of Organization Behavior, Nyenrode Business Universiteit 
College 4 | Business development en strategie
Innoveren kun je niet alleen, maar doe je met andere partijen in netwerken. De nieuwste ontwikkeling is om groter te denken en in ecosystemen tot doorbraakinnovaties, schaalvergroting en impact te komen. In het college zal dieper worden ingegaan op hoe ‘thinking big’ handen en voeten gegeven kan worden.
 • Wat betekent netwerkend innoveren?
 • Hoe benut je het voordeel van samenwerken (collaborative advantage) in de internationale concurrentiestrijd?
 • Waarom zijn ecosystemen geschikt voor innovaties rondom complexe vraagstukken?
 • Hoe organiseer je dat en wat is de rol van Webbers als ultieme connectoren in ecosystemen?
Henk Kievit, Directeur Nyenrode faculty Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship en programmadirecteur Modular Executive MBA programs for Food & Innovation / Business & IT / Public & Private
College 5 | Big Data: Big Challenge, Big Threat, Big Value or…Big Hype?
In het college gaat Sjaak Wolfert in op het ‘Waarom, Wat, en Hoe’ van big data en datagedreven business model innovation. Hoe is de wereld, als het om data gaat, de laatste jaren veranderd? Waarom is big data analytics een belangrijke digitale innovatie die hoog op menig managementagenda staat en waarom investeren organisaties aanzienlijk in big data en data science? Hoe kunnen organisaties waarde met data creëren door zowel het verbeteren van het bestaande business model als door nieuwe data-gedreven business modellen te ontwikkelen. Dit zijn vragen die tijdens het college beantwoord zullen worden. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd dat big data een ‘disruptive innovation’ is die grote consequenties voor veel organisaties kan hebben.
 • Introductie Big Data Analytics.
 • Wat, waarom en hoe van big data analytics.
 • Data-gedreven business model innovation.
Dr. Sjaak Wolfert, Strategic Senior Scientist Data Science and Information Management in Agri-Food. 
College 6 | Een frisse kijk op innovatie en marketing
De Nederlandse food- en agribusiness heeft een ongekende ontwikkeling doorgemaakt in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. De productiviteit is enorm gestegen, en de kwaliteit van Nederlandse land- en tuinbouwproducten staat niet ter discussie. De Nederlandse tuinbouw heeft - terecht - de naam bijzonder innovatief te zijn. We bespreken de verschillende voorbeelden tijdens het college. Je kunt vragen stellen bij die innovaties. Wat merken consumenten ervan? Wat dragen die innovaties bij aan de strategische positie van de Nederlandse land- en tuinbouw? Kunnen we een toonaangevende producent blijven van komkommers? Van prei? We staan in dit kader ook stil bij de maatschappelijke functie van boeren en tuinders. We gaan verder uitgebreid in gesprek over de wijze waarop de verkoop en distributie van land- en tuinbouwproducten nu is georganiseerd. Zeker: de manier waarop ‘de keten’ is georganiseerd heeft de afgelopen decennia beslist bijgedragen aan het succes van Nederlandse boeren en tuinders. Maar… helpt de huidige organisatie van de keten boeren en tuinders voldoende bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Anders gezegd: stimuleert de huidige opzet van de keten innovatie of remt deze innovatie? Tot slot staan we stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van marketing van agrarische producten. Kunnen we merken ontwikkelen? Moeten we dat wel willen? En… wat zijn alternatieven?
 • Waarom überhaupt innoveren? Wat pak je aan?
 • Hoe breng je innovaties ‘aan de man’?
 • Wat is marketing in de food & agribusiness?
Ron Muldersoprichter Pommeron en oud-directeur Zon

Docenten

Prof.dr. Henk W. Volberda

Professor of Strategic Management & Innovation | Int. Strategy & Marketing Group Amsterdam Business School University of Amsterdam

Ron Mulders

Oprichter Pommeron en oud-directeur Zon

Ron Mulders (1960) studeerde Technische Bedrijfskunde. Hij vervulde verschillende managementfuncties bij Stork, Twynstra Gudde en Veiling ZON. In vrijwel alle functies was innovatie een leidend thema. Enkele jaren geleden startte hij de ontwikkeling van Pommeron: een innovatief online platform voor het in- en verkopen van verse producten. Het platform kan een bijdrage leveren aan het veranderen van het samenspel in versketens en aldus bijdragen aan de nodige innovaties. 

Prof. dr. Bert Kersten

Voorheen hoogleraar Bedrijfsprocessen en ICT, Nyenrode Business Universiteit

Bert Kersten is actief op het terrein van bedrijfsprocessen: van verbetering tot optimalisatie. Hij was 20 jaar hoogleraar op dit terrein aan de VU en van 2008-2018 op Nyenrode. Hij combineert een grote bedrijfservaring met zowel een academische als pragmatische visie. Zijn passie ligt in het proberen vooruit te helpen van mensen én organisaties.

Henk Kievit

Directeur Nyenrode faculty Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship en programmadirecteur Modular Executive MBA programs for Food & Innovation / Business & IT / Public & Private

Prof. dr. Jaap van Muijen

Hoogleraar of Organization Behavior, Nyenrode Business Universiteit

Prof. dr. Jaap van Muijen heeft sinds 2001 de leerstoel psychologie in het bijzonder persoonlijke en leiderschapsontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit. Daar was hij chairman van het center LAPD, vervolgens clusterdirecteur en Head of the Faculty. Sinds 2007 heeft hij zijn eigen adviesbureau Sense of Leadership en heeft zowel nationaal als internationaal leiderschaps- en verandermanagementprogramma’s ontworpen en uitgevoerd.  

Dr. Sjaak Wolfert

Strategic Senior Scientist Data Science and Information Management in Agri-Food

Dr. Sjaak Wolfert studied at Wageningen University and is currently Strategic Senior Scientist Data Science and Information Management in Agri-Food. Important study topics are the application of Internet of Things and Big Data with special attention to socio-economic aspects such as data sharing, business modelling and governance. He is affiliated with the Information Technology Group of Wageningen University and was president of the European Federation of ICT in Agriculture (EFITA).

Praktische informatie

Voor wie
 • Deze collegereeks is ontwikkeld voor medewerkers, managers en adviseurs uit de food- en agribusiness die verantwoordelijk zijn voor of betrokken bij (new) business development en innovatie. U bent bijvoorbeeld product manager, marketing manager, directeur strategie, innovatiemanager, MT-lid of directielid
 • Vooropleiding De opleidingen van Food & Agri Business Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.
De collegereeks - praktisch
 • Aanmelden Meld u nu aan via het formulier. Heeft u vragen over het inschrijven? Bel met onze administratie 0314 - 35 8105 of mail naar aanmeldingen.events@misset.com
 • Deelnametarief €2.195,- (exlusief BTW) per persoon.
 • Studiebelasting Buiten de colleges is er geen directe studiebelasting in de vorm van zelfstudie of opdrachten. Uiteraard wordt u uitgedaagd het geleerde direct in uw dagelijkse praktijk toe te passen.
 • Opzet De collegereeks bestaat uit zes bijeenkomsten op 20, 27 mei en 3, 10, 17, 24 juni 2021. De colleges starten om 15.30 uur en eindigen omstreeks 19.00 uur. Vanaf 15.00 bent u welkom voor de ontvangst met koffie/thee. Tijdens het college is er een korte pauze waarin u een lichte maaltijd krijgt aangeboden. In verband met de maatregelen van het RIVM en de beperkte beschikbaarheid van geschikte ruimtes op de universiteit kan het voorkomen dat u deels colleges op de universiteit en deels online volgt.
 • Certificaat Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Food & Agri Business Academy en Nyenrode Business Universiteit.
 • Annuleringsvoorwaarden Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot drie weken voor aanvang van het eerste college, dan brengen wij € 250,- (excl. btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen drie weken voor aanvang af, of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via aanmeldingen.events@misset.com.
Brochure download
Download hier de brochure voor de Collegereeks Business Development & Innovatie voor Food & Agribusiness.
Aanmelden
Meld u hier aan voor de Collegereeks Business Development & Innovatie voor Food & Agribusiness.