Collegereeks Bedrijfskunde voor de Food & Agribusiness

De agri- en foodsector is continu in beweging. U heeft voortdurend te maken met nieuwe trends en ontwikkelingen. U moet telkens inspelen op veranderende marktkansen. Het geldt voor ondernemers in de food- en agrisector, maar bent u actief in de toeleverende industrie, in de afzet en verwerking of de dienstverlening; ook dan heeft u er dagelijks mee te maken. Het vraagt welhaast een academisch denkniveau om adequaat te kunnen reageren. Food & Agri Business Academy biedt u die mogelijkheid in de Collegereeks Bedrijfskunde voor Food & Agribusiness. 

Tijdens deze collegereeks maakt u kennis met de belangrijkste processen die zich afspelen in het bedrijfsleven van de food- en agrisector. U leert over productie, personeelsmanagement, verkoop, marketing, export, ketenmanagement/samenwerking, logistiek en financiën. Kortom: een volwaardige opleiding bedrijfskunde, toegespitst op agri en food.

 • Leer alles over de bedrijfsmatige kant van de food- en agriwereld, van financiële zaken tot marketing en logistieke uitdagingen
 • Maak keuzes vanuit strategisch perspectief
 • Leer hoe het denken in ketens leidt tot een betere bedrijfsvoering
 • Leer van én met elkaar
 • Wees de ideale gesprekspartner in de food- en agribusiness

Programma

College 1 | Samenwerken & Leiderschap
Prof. dr. Jaap Schaveling, Hoogleraar Samenwerken & Leiderschap, Nyenrode Business Universiteit
 • Wat zijn de belangrijkste speelvelden van leiderschap?
 • Een evolutionaire kijk op leiderschap
 • Hoe kunnen we zorgen dat we zelf en onze mensen in de groene zone blijven?
Leiderschap: Herkennen van het moment wanneer je toegevoegde waarde hebt voor de organisatie en de moed en competentie hebben om dat moment te pakken. Het vraagstuk waar Dr. Jaap Schaveling zich vooral mee bezig houdt is hoe we steeds weer beïnvloed worden door de omgeving, maar ook hoe we die omgeving kunnen beïnvloeden. Dat is de essentie van leiderschap, hoe word ik meer de speler in plaats van de bal? Aan de hand van de sociale psychologie, de evolutionaire psychologie en systeemdenken zullen we dit vraagstuk in kaart brengen inclusief concrete tools wat u kunt doen. Ook zal tijdens dit college een relatie worden gelegd met de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de United Nations. Binnen het onderdeel food zijn deze ontwikkelingen op wereldniveau essentieel in de wereld waarin we leven. Goede bedrijfsvoering en daarmee leiderschap bevindt zich niet alleen op het niveau van de eigen organisatie maar ook in zekere zin op wereldniveau.
College 2 | De succesvolle ondernemer
Ger ZwartendijkDocent Ondernemerschap Nyenrode Business Universiteit  Wat kenmerkt nu eigenlijk ervaren, succesvolle ondernemers? Gaat het er om wie ze zijn, of gaat het er juist om wat ze doen en hoe ze denken? In deze masterclass zal het ondernemerssucces vanuit een drietal invalshoeken worden bekeken. Ten eerste vanuit de klassieke invalshoek: vanuit wie ze zijn. Zijn er kenmerken te vinden die ondernemers gemeenschappelijk hebben, zijn ze ontwikkelbaar en zijn ze herkenbaar voor u? Ten tweede vanuit gedrag, ondernemen is leren door te doen, maar betekent dat uitproberen, vallen en weer opstaan of juist ver voorruit plannen? En als laatste hoe ondernemers denken. Hoe maken ondernemers beslissingen en hoe redeneren ze? Welke argumenten gebruikt u eigenlijk als u een nieuw idee inschat op waarde?
College 3 | Leiderschap bij verandering
Willem Veenstra, onafhankelijk adviseur NOVOSPECTRUM Vraagstukken voor organisaties worden steeds complexer. Innovaties en maatschappelijke veranderingen vormen een krachtenspel en hebben ook in de food en agri sector veel impact op de bedrijfsvoering. Welke strategie is passend om het beoogde resultaat te bereiken? Hoe organiseren we dat gezamenlijk met het team en welk leiderschap past daarbij? Uitgangspunt van het college is dat er handvatten worden aangereikt waarmee u direct aan de slag kan.
College 4 | Strategie
Richard Janssen, Lecturer Strategy & Innovation bij Nyenrode Business Universiteit and Interim Manager & Management Consultant 4D Radar De Nederlandse food & agrisector kenmerkt zich door haar innovatieve kracht, productiviteit en internationale concurrentiekracht. Desondanks staan rendementen en vraag onder druk als gevolg van onder meer veranderende regelgeving, duurzaamheid en prijsconcurrentie. Vanuit strategisch perspectief zal iedere speler in deze sector keuzes moeten maken hoe zich te onderscheiden, met wie samen te werken en op welke wijzen zich te organiseren. In zijn verhaal zal Richard Janssen ingaan op strategische verandervraagstukken, de waarde van strategisch denken en wat men kan doen om het aanpassend vermogen van een organisatie te vergroten en de rol van het strategieproces daarbij. Strategie in verandering
 • Wat is strategie nu eigenlijk?
 • De waarde van strategisch denken
 • Verandering in strategische stijlen
 • Het vergroten van het aanpassend vermogen
College 5 | Financieel Management
Sander Oude Luttikhuis, Senior lucturer corporate finance, Nyenrode Business Universiteit
 • De jaarrekening en financieel management; het verhaal achter de cijfers
 • Opzoek naar de cruciale geldstromen in uw bedrijf; cash still remains king
 • Financiële performance en weerbaarheid; kijken door de bril van vermogensverschaffers
Het college financieel management neemt deelnemers mee in de jaarrekening en gaat in op de rol van financieel management bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen. Op welke wijze rechtvaardig je nu de allocatie van kapitaal in een globaliserende wereld, waarbinnen supply chains steeds verder met elkaar integreren en waarbij de consument een steeds kritischer houding aanneemt ten opzichte van het duurzaam organiseren van stappen die zitten tussen korrel en borrel. Hoe vertaal je binnen die context de waardepropositie van je bedrijf naar toeleverancier en afnemer enerzijds en de spelers in de internationale kapitaalmarkten anderzijds. What’s your story and make it count?
College 6 | Hoe het denken in ketens leidt tot een betere bedrijfsvoering
Prof. dr. Bert Kersten, Voorheen hoogleraar Bedrijfsprocessen & ICT, Nyenrode Business Universiteit
 • Vaststellen van de voornaamste bottle necks in het bedrijf of in de keten
 • Onderscheid maken tussen de kerncompetenties en andere werkzaamheden
 • Verhogen klanttevredenheid en efficiëntie door principes uit LEAN
Goede logistieke processen kunnen veel geld en tevreden klanten opleveren. Slecht lopende processen daarentegen vragen onnodig veel geld, zorgen en aandacht en leiden tot veel ontevredenheid in de hele keten. In dit college gaan we in op doorloopsnelheid en verbetering van de keten; we behandelen de begrippen licht, vlug en precies en gaan in op de kernbeginselen van LEAN.

Docenten

Prof. dr. Jaap Schaveling

Hoogleraar Samenwerken & Leiderschap, Nyenrode Business Universiteit

Jaap Schaveling is Nyenrode’s associate professor op het terrein van samenwerken en leiderschap. Hij verzorgt o.a. de module Leiderschap & Samenwerken in het kader van het MBA programma Food & Finance dat met name ook gericht is op de agrarische sector. Hij publiceerde veel boeken op dit terrein.

Prof. dr. Bert Kersten

Voorheen hoogleraar Bedrijfsprocessen en ICT, Nyenrode Business Universiteit

Bert Kersten is actief op het terrein van bedrijfsprocessen: van verbetering tot optimalisatie. Hij was 20 jaar hoogleraar op dit terrein aan de VU en van 2008-2018 op Nyenrode. Hij combineert een grote bedrijfservaring met zowel een academische als pragmatische visie. Zijn passie ligt in het proberen vooruit te helpen van mensen én organisaties.

Ger Zwartendijk

Docent ondernemerschap, Nyenrode Business Universiteit

Ger Zwartendijk (1969) startte zijn carrière bij de Koninklijke Militaire Academie. Ger is ondernemer, coach, docent en consultant. Hij combineert de praktijk en theorie van ondernemerschap door zowel zijn werk bij Nyenrode Business Universiteit als mede bij Management Centrum, een partnership van consultants gericht op het succesvoller maken van het MKB. 

Sander Oude Luttikhuis

Senior lecturer corporate finance, Nyenrode Business Universiteit

Sander is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van strategisch management en ondernemingsfinanciering en hij heeft de postdoctorale studie Business Valuation afgerond. Sander heeft ruime ervaring in het domein van bedrijfswaarderingen, fusies & overnames en internationale kapitaalmarkten en begeleid hij instellingen en bedrijven binnen het food en agri domein. Als sparringpartner helpt hij raden van bestuur en directies bij corporate finance vraagstukken.

Dr. Richard Janssen

Dr. Richard Janssen

Assistent Professor Strategic Innovation & Interim Manager Verbonden aan Center for Strategy, Organisation and Leadership, Nyenrode Business Universiteit

Willem Veenstra

Onafhankelijk adviseur, NOVOSPECTRUM

Willem behaalde een Master in Management & Innovation en verkreeg het Certificate in Global Management van business school INSEAD, Frankrijk. Tevens lardeerde hij zijn coachingsvaardigheden middels een masterprogramma aan het Johan Cruyff institute. Willem begeleidt organisaties in trajecten van strategieontwikkeling en uitdagingen op het gebied van ondernemen. Tevens is hij actief als ‘klankbord’ bij vraagstukken vanuit bedrijfsmatig of persoonlijk perspectief.

Praktische Informatie

Voor wie?
 • Bedrijven die goederen en diensten leveren aan food- en agribedrijven of zorgen voor verwerking, afzet en transport van producten van de primaire land- en tuinbouwbedrijven. Logistiek Managers, Kwaliteitsmanagers, Commercieel managers, Marketing managers, Financieel adviseurs, Ondernemers (boeren en tuinders).
 • Vooropleiding De opleidingen van Food & Agri Business Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.
De collegereeks - praktisch
 • Aanmelden Meld u nu aan via het formulier. Heeft u vragen over het inschrijven? Bel met onze administratie 0314 - 35 8105 of mail naar aanmeldingen.events@misset.com
 • Deelnametarief €2.195,- (exlusief BTW) per persoon.
 • Studiebelasting Het college 'De succesvolle ondernemer' wordt voorafgegaan door een huiswerkopdracht. Verder is er buiten de colleges geen directe studiebelasting in de vorm van zelfstudie of opdrachten. Uiteraard wordt u uitgedaagd het geleerde direct in uw dagelijkse praktijk toe te passen.
 • Opzet De collegereeks bestaat uit zes bijeenkomsten op 20, 27 mei en 3, 10, 17, 24 juni 2021. De colleges starten om 15.30 uur en eindigen omstreeks 19.00 uur. Vanaf 15.00 bent u welkom voor de ontvangst met koffie/thee. Tijdens het college is er een korte pauze waarin u een lichte maaltijd krijgt aangeboden. In verband met de maatregelen van het RIVM en de beperkte beschikbaarheid van geschikte ruimtes op de universiteit kan het voorkomen dat u deels colleges op de universiteit en deels online volgt.
 • Certificaat Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Food & Agri Business Academy en Nyenrode Business Universiteit.
 • Annuleringsvoorwaarden Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot drie weken voor aanvang van het eerste college, dan brengen wij € 250,- (excl. btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen drie weken voor aanvang af, of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via aanmeldingen.events@misset.com
Brochure download
Download hier de brochure voor de Collegereeks Bedrijfskunde voor de Food & Agribusiness.
Aanmelden
Meld u hier aan voor de Collegereeks Bedrijfskunde voor de Food & Agribusiness.