Accent op stikstof-innovatie

Kabinet wil bij de stikstofaanpak prioriteit leggen bij innovatie en onderzoek naar emissiearme stal.

Dat blijkt uit een brief van minister Carola Schouten bij de indiening van de wet voor de stikstofreductie en natuurherstel, die dinsdag 13 oktober aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Schouten vindt het belangrijk om samen met de veehouderij blijvend onderzoek te doen naar de vermindering van de ammoniakuitstoot. Als technieken bewezen effectief zijn wil het kabinet boeren daarmee ondersteunen bij de verduurzaming van de stallen en de vermindering van de ammoniakuitstoot.

Natuurherstel kan niet overal

De minister geeft aan dat herstel van de natuur een kern is van het nieuwe beleid. Maar het zal met de dinsdag in de wet neergelegde maatregelen niet lukken om in alle kwetsbare natuurgebieden de stikstofdruk zoveel te verlagen, dat overal sprake is van een gezonde natuur. Herstel kan wel, zegt de minister, maar de vraag is tegen welke prijs. Schouten: “Een snelle route is er niet.” Zoals de minister al eerder heeft beloofd, gaat ze samen met de provincies in gesprek met de Europese Commissie over de vraag wat er redelijkerwijs op het gebied van natuur van Nederland kan worden verlangd.

Het kabinet had eerder al € 2,85 miljard uitgetrokken voor natuurherstel, en daarnaast was ook al € 1 miljard beschikbaar voor maatregelen in de landbouw, waaronder een vrijwillige beëindigingsregeling voor bedrijven met de hoogste stikstofdruk op natuur. Er is € 175 miljoen voor de omschakeling naar kringlooplandbouw.

Nergens in de wereld een betere methode dan Aerius beschikbaar

Aerius blijft

Het rekenprogramma Aerius, dat wordt gebruik bij de doorrekening van de stikstofuitstoot bij de vergunningverlening, blijft in gebruik. Hoewel de Commissie Hordijk adviseerde dat Aerius daar eigenlijk niet voor geschikt is, zegt het kabinet dat er ‘momenteel nergens in de wereld een beter methode beschikbaar is voor het verstrekken van vergunningen’.

Het kabinet laat onderzoeken of het mogelijk is een drempelwaarde in te stellen, waarbij er geen vergunning nodig is voor activiteiten met een heel lage stikstofdruk.

Tegelijk wordt ook gekeken naar de toepassing van de vijf-kilometergrens bij de vergunningverlening voor onder andere verkeerswegen.

€ 1 miljard extra

Het kabinet trekt € 1 miljard extra uit voor een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunning voor de bouw. Om de vrijstelling mogelijk te maken is € 500 miljoen extra beschikbaar voor verlaging van de stikstofemissie in de bouw en daarnaast ook € 500 miljoen voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.