ACM stelt vuistregels vast voor duurzaamheidsclaims

28-01-2021 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De ACM heeft na een consultatie definitieve vuistregels vastgesteld voor duurzaamheidsclaims die bedrijven gebruiken bij de verkoop van hun producten en diensten.

De ACM wil hiermee bereiken dat bedrijven consumenten goed en volledig voorlichten over de duurzaamheid van hun producten en diensten. Dit draagt bij aan het vertrouwen van consumenten in duurzame producten en markten voor duurzame producten en diensten kunnen zich hierdoor beter ontwikkelen. De ACM gaat starten met handhaven, onjuiste claims kunnen beboet worden geeft de ACM aan.

Vijf regels

  • De vuistregels voor eerlijke duurzaamheidsclaims zijn:
  • Duurzaamheidsvoordeel van een product moet duidelijk zijn;
  • Duurzaamheidsclaims moeten berusten op feiten en actueel zijn;
  • Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn;
  • Duurzaamheidsinspanningen moeten eerlijk en concreet zijn;
  • Visuele claims en keurmerken moeten behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend.

Inventarisatie

Duurzaamheidsclaims bevatten vaak onjuiste, vage of misleidende informatie. Dit blijkt uit een online inventarisatie van duurzaamheidsclaims die de ACM heeft gedaan, samen met andere Europese toezichthouders. Bekeken zijn claims in sectoren als voedsel, kleding, cosmetica en huishoudelijke artikelen. Dat leverde verschillende voorbeelden:

  • Veelvuldig en zonder onderbouwing gebruikmaken van termen als ecologisch, biologisch, milieuvriendelijk;
  • Onduidelijk blijft op welke (onderdelen van) producten de claims van toepassing zijn;
  • De onderbouwing van duurzaamheidsclaims is vaag of informatie daarover is niet beschikbaar.

Bij bijna 50% van de claims twijfelden de onderzoekers of de claim wel juist was. Bij twee derde van de claims was de informatie onvoldoende om te kunnen vaststellen of de claim juist was.

Esselink
Wim Esselink RedacteurBeheer