Advies Raad van State is ruggensteun

08-10-2020 | |
Vullings
Jan Vullings Hoofdredacteur
Raad van State in Den Haag. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. - Foto: Peter Hilz / HH
Raad van State in Den Haag. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. - Foto: Peter Hilz / HH

Het bekt lekker, en in bepaalde kringen lijkt het dé oplossing voor alle stikstofproblemen: halvering van de veestapel.

De scheidslijn van voor- en tegenstanders loopt ergens door het politieke midden. Met Tjeerd de Groot heeft D66 hier ook een duidelijke keuze gemaakt.

GroenLinks maakte een initiatiefwet Duurzame Aanpak Stikstof, en het zal niemand verrassen dat hierin een landelijke inkrimping van de veestapel (in de vorm van een halvering van de ammoniakuitstoot) een kernthema is.

Steek geen geld in bedrijven die toch al stoppen

Via een omweg, maar met enige duiding zegt de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van parlement en regering bij wetgeving, dat die halvering vooral een politiek standpunt is. Een generieke inkrimping van de veestapel lost het stikstofprobleem niet op, oordeelt de RvS. De stikstofreductie moet plaatshebben waar die het meest effectief is. Maatwerk dus. Het beleid moet per gebied, mate van kwetsbaarheid en uitstoot worden ingericht. Anders wordt geld weggegooid. En steek geen geld in bedrijven die toch al stoppen.

Beëindigingsregeling veehouderij

De Raad van State heeft ook al een advies uitgebracht over het wetsvoorstel van het kabinet voor de stikstofaanpak. Dit advies is nog vertrouwelijk. Het ligt in de verwachting dat het advies van het adviesorgaan in dezelfde richting wijst: saneren waar het effectief is. Hebben LTO, varkenshoudersorganisatie POV en Landbouw Collectief ook al niet iets in die richting geroepen? Ja hè?

Het kabinet heeft ook een smak geld (€ 5 miljard) gereserveerd voor de stikstofaanpak. Voor een landelijke beëindigingsregeling is € 1 miljard vrijgemaakt. Wil het kabinet die euro’s effectief inzetten, dan zal ook daar gebiedsgericht beleid het uitgangspunt moeten zijn.
Beheer