Advies: spuitvrije zone rond woning kan

De nieuwe Omgevingswet biedt mogelijkheden om spuitvrije zones op landbouwgrond rond bijvoorbeeld woningen of andere gevoelige objecten in te stellen.

Dat schrijft professor Niels Koeman in een juridisch advies aan de Tweede Kamer.

Koeman was eerder staatsraad bij Afdeling advisering van de Raad van State, advocaat en deeltijdhoogleraar milieurecht en ruimtelijke ordening.

Motie in de Tweede Kamer

Koeman is om advies gevraagd naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om spuitvrije zones in te stellen. Aanleiding waren eerdere moties van onder andere Esther Ouwehand (partij voor de Dieren), Frank Futselaar (SP) en William Moorlag (PvdA), waarin de minister werd opgeroepen spuitvrije zones in te stellen.

Huidige regelgeving

Landbouwminister Carola Schouten heeft aangegeven dat zij de juridische mogelijkheden niet heeft om bij bestaande situaties spuitvrije zones in te stellen, bijvoorbeeld rond woningen of speelplekken voor kinderen. Koeman zegt dat onder de huidige regelgeving het instellen van spuitvrije zones niet of praktisch niet mogelijk is. Bestaande bestemmingsplannen bieden de gebruiker van landbouwgrond een zekere bescherming om bestaand rechtmatig gebruik te kunnen blijven voortzetten.

Nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet kan daar verandering in brengen. In de Omgevingswet worden de Wet Ruimtelijke Ordening en de Wet Milieubeheer samengevoegd. In de nieuwe wet zal het gemeentelijk omgevingsplan het bestemmingsplan min of meer opvolgen. Volgens de Omgevingswet kan de Rijksoverheid wel regels stellen die doorwerken in het omgevingsplan, stelt Koeman.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.