Doorgaan naar artikel

Advies: vernietig uitspraak Hof over Van Bakel

Foto: ANP

Foto: ANP

Schuldeisers van Van Bakel Onroerend Goed hebben terecht de uitspraak van het Hof in Den Bosch aangevochten waarin wordt ingestemd met sluiting van het faillissementsdossier.

Dat is de conclusie van de advocaat-generaal in zijn advies aan de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland.

De uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch moet volgens de adviseur van de Hoge Raad worden vernietigd en een andere rechtbank moet zich opnieuw over de zaak buigen. Het advies van de advocaat-generaal wordt meestal overgenomen door de Hoge Raad.

Miljoenen euro’s tegoed

De schuldeisers hebben nog miljoenen tegoed van Van Bakel Onroerend Goed van Willy van Bakel, en vinden dat de curatoren meer hadden moeten doen om hun geld terug te krijgen. Een heeft nog ruim € 500.000 tegoed, de ander een melkquotum van circa 750.000 kilo. Toen de laatste curator eind 2018 bekendmaakte dat hij het faillissementsdossier ging sluiten, stapten ze naar de rechter.

Aanwijzingen die duiden op financieel wanbeheer

Zuivelcrisis

Het Hof in Den Bosch gaf de schuldeisers op veel punten gelijk en twijfelt, net als hen, over de werkelijke oorzaak van het faillissement. Volgens Van Bakel is dat veroorzaakt door de financiële crisis en zuivelcrisis van zo’n 10 jaar geleden. Maar volgens het Hof zijn er aanwijzingen die duiden op financieel wanbeheer, tijdens maar ook al voor de crises.

Daarom tikte het Hof de curatoren die het faillissementsdossier moesten afhandelen ook op de vingers. De curatoren twijfelden niet aan de door Van Bakel genoemde oorzaak van het faillissement, terwijl er alle reden was om dat wel te doen. Desondanks stemde het Hof in Den Bosch toch in met sluiting van het faillissementsdossier van Van Bakel Onroerend Goed. De schuldeisers lieten het er niet bij zitten en gingen in cassatie bij de Hoge Raad.

De adviseur van de Hoge Raad meent eveneens dat de redenering van het Hof te kort door de bocht is en toont zich verbaasd over de tegenstrijdigheden in de overwegingen en uitspraak van het Hof.

Tegenstrijdig

Het Hof is volgens de advocaat-generaal tegenstrijdig omdat het enerzijds constateert dat het niet bij voorbaat onaannemelijk is dat er mogelijk nog iets te verhalen valt bij de firma, terwijl het Hof vervolgens constateert dat vanwege de lege boedel en de patstelling tussen de curator en schuldeisers niets anders rest dan opheffing van het faillissement.

De advocaat van de schuldeisers is blij met het advies. “Het is goed te lezen dat de advocaat-generaal de visie van mijn cliënten deelt”, zegt Martijn van Dam van advocatenkantoor Lemstra Van der Korst.

Lees meer hierover digitaal in Boerderij Vandaag

Beheer
WP Admin