Doorgaan naar artikel

Adviezen over voeren met minder eiwit

Koe in krachtvoerbox. Food & Agribusiness organiseert 4 juni het webinar: 'Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat?' Foto: Hans Prinsen

Koe in krachtvoerbox. Food & Agribusiness organiseert 4 juni het webinar: 'Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat?' Foto: Hans Prinsen

Adviseurs zien de door minister Schouten aangekondigde tijdelijke beperking van ruweiwit in krachtvoer niet zitten. Tegelijk moeten veehouders, willen ze nog anticiperen, snel schakelen in de bedrijfsvoering. Experts gaan tijdens het webinar ‘Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat?’ in op de vraag wat te doen.

Richard ter Beek, verkoopleider Rundvee AgruniekRijnvallei, schetst eerst een beeld van de huidige stand van zaken. Waar moeten veehouders aan voldoen en wat zijn de mitsen en maren? Hieruit blijkt volgens Ter Beek al snel dat het om een slecht plan gaat. Iets wat de andere twee deskundigen onderschrijven. De totale efficiency van het rantsoen neemt af en de kosten nemen toe. Toch is de kans groot dat veehouders op 1 september met het plan aan de slag moeten.

Maatregelen rantsoen en management

Melkveehouders kunnen volgens Ter Beek maatregelen nemen op rantsoen- en op managementniveau. Wat betreft het rantsoen gaat het volgens hem om het kiezen van de juiste grondstoffen en zo efficiënt mogelijk bewerkte grondstoffen. Hij ziet mogelijkheden voor de toepassing van bewerkte granen. Alles gericht op het doel om het beschikbare eiwit zo efficiënt mogelijk om te zetten in melkeiwit. Wat betreft management gaat hij in op het bepalen van het juiste maaimoment. Dit om te komen tot de optimale verhouding tussen verteerbaarheid en kwaliteit eiwit. Verder stipt hij het belang aan van het blijven aanbieden van voldoende energie in het rantsoen.

De pens als eiwitmotor

Jan Speerstra, algemeen directeur Speerstra Feed Ingredients, gaat in op de rol van de pens als eiwitmotor. Van de eiwitvoorziening in de koe wordt 70% gevormd in de pens als microbieel eiwit. Door de pens beter aan te sturen, valt daar nog flink winst te halen. In Nederland is er een grote focus op DVE. Het kan volgens Speerstra zo zijn dat daardoor de pens wat wordt veronachtzaamd. Eiwit bestaat uit aminozuren. Te veel eiwit kan leiden tot een overschot aan bepaalde aminozuren. Bij een tekort aan eiwit zou je dus kunnen bijsturen met bepaalde limiterende aminozuren. Hiervoor kunnen pensbestendige aminozuren gebruikt worden. Iets wat in andere diersectoren al aan de orde van de dag is, maar in de melkveehouderij tot nu toe nog beperkt.

Specifieke grasmengsels

Tom Niehof, Productmanager voedergrassen Barenbrug Holland, schetst de mogelijkheden die veehouders hebben wat betreft hun grasmanagement. Normaal kiezen veehouders in de regel tussen kwaliteit en opbrengst. Dit keer gaat dat volgens Niehof op veel bedrijven niet lukken. Vanwege de droogte is opbrengst momenteel net zo belangrijk als kwaliteit. Een volledige focus op maximaal ruw eiwit is dan ook niet mogelijk. Door zo efficiënt mogelijk te bemesten, beweiden en maaien kan waar mogelijk nog wat voordeel worden gehaald. Ook wat betreft het inkuilproces ziet hij mogelijkheden.

Voor de langere termijn ziet Niehof wat betreft een betere benutting van ruwvoer een grote rol weggelegd voor specifieke grasmengsels. Topics als weiden, maaien, biodiversiteit en droogte zijn in toenemende mate bepalend voor mengselkeuzes. Hij verwacht dat veehouders hun bouwplan steeds vaker gaan inrichten met meerdere grasmengsels.

Lees meer over

Snel delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin