Aerius moet en kan beter

Stikstofcalculator Aerius is gebrekkig, maar het minst slechte instrument dat we hebben.

De wetenschap is overvraagd in het stikstofbeleid. Eigenlijk is dat de kernboodschap van de commissie-Hordijk die de onderbouwing van het stikstofbeleid onder de loep nam.

Bij haar aanstelling werd de club van Hordijk in landbouwkringen wantrouwend weggezet als ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’, omdat de voorzitter in het verleden een rol bij het RIVM had. In haar werk blijkt de commissie, zoals dat hoort, kritisch naar iedereen.

Vergunningverlening

Belangrijke conclusie: Aerius, de veelbekritiseerde stikstoftoverdoos van het RIVM, schiet danig tekort als basis voor vergunningverlening. De berekeningen van depositie per hectare tot ver achter de komma nauwkeurig leveren een schijnnauwkeurigheid.

Wie hoopte op een totale instorting van het kaartenhuis komt bedrogen uit. Het RIVM heeft geen wanprestatie geleverd. De wetenschappelijke onderbouwing van het beleid deugt, zegt Hordijk. Het landelijke beeld is correct, inclusief de bijdragen van de verschillende stikstofbronnen. Alleen als je inzoomt, schiet de kennis tekort.

Drempelwaardes stikstof

Daar is wel iets aan te doen: uitbreiding van het meetnet; gebruikmaken van satellietbeelden; niet per hectare maar per natuurgebied de stikstofneerslag berekenen. En, heel belangrijk: een stikstofpotje opsparen waarmee die idioot lage drempelwaardes voor de depositie opgekrikt kunnen worden.

Aerius is gebrekkig, maar het minst slechte instrument dat we hebben. Snel werk maken van die verbeteringen dus, wetend dat het niet perfect zal worden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.